Interne factoren hardlopen

Bij de interne factoren kunnen we denken aan:

gewicht

Pas op bij overgewicht; ga eerst wandelen of maak gebruik van een hometrainer. Indien men duidelijk last heeft van overgewicht en slappe buikspieren is het in ieder geval aan te raden zeer voorzichtig te beginnen. Overmoed kan hier heel snel tot blessures leiden. Het zware gewicht zal een extra belasting vormen op de gewrichten en de banden van de voeten en de benen. Slappe buikspieren veroorzaken een minder goede looptechniek. Voer dus in ieder geval de nodige buikspieroefeningen uit.

lichamelijke gebreken, al of niet van tijdelijke aard

In dit geval is het waarschijnlijk beter om eerst advies te vragen bij uw huisarts of bij een SMA. (Sportmedisch adviescentrum).

de bouw van voet en benen

De relatie tussen bouw van de voet en de te kiezen schoen zal afzonderlijk behandeld worden. De stand van de benen is dikwijls bepalend voor de beweging die de voet maakt. Ook verschillende bewegingsvormen van de voet zullen nader worden beschreven.

bij vrouwen: de menstruatie periode

In het algemeen geldt dat men in deze periode een mindere prestatie levert.

de psychische factoren

Bij stress moeten we het voorzichtig aandoen. Stress kan een reden zijn dat we ons lichaam niet goed meer onder controle hebben. Jongeren zullen eerder geneigd zijn te grote risico’s te nemen. Bij ouderen kan het belangrijk zijn juist een parcours te kiezen waarop men zich veilig voelt. In les 6 gaan we dieper op stress in.

leeftijd

In alle trainingsschem’s waarbij naar de hartslag verwezen wordt, wordt tevens rekening gehouden met de leeftijd. In de lessen 2 en 4 zijn we uitgebreid ingegaan op allerlei factoren die van de leeftijd afhangen. We zullen er in deze les niet meer op ingaan.

conditie

Het maakt uiteraard een groot verschil of we een goede conditie moeten opbouwen of dat we reeds over een goede conditie beschikken en tot betere prestaties willen komen. In les 2 hebben we gezien hoe we aan de hand van een wandeltest tot een indruk over conditie kunnen komen. Afhankelijk van die indruk weet u of u een beginnersschema moet volgen, of bijvoorbeeld een schema om uw conditie te onderhouden.

aanleg

Lopen wordt hier in eerste instantie behandeld als een bewegingsvorm die belangrijk is voor uw conditie. In die zin is de factor aanleg onbelangrijk. Of men aanleg voor het lopen heeft is alleen van belang als men zich verder op het lopen wil toeleggen, omdat deze bewegingsvorm om welke reden dan ook erg plezierig ervaren wordt. Aanleg is overigens wel belangrijk. Aanleg is erg bepalend hoe ver men komt. Inzet, een goede techniek, een goede leefwijze is één factor, aanleg is een andere!

leefwijze

Natuurlijk is onze leefwijze van groot belang op de prestaties die we kunnen leveren. Maar die wijsheid is min of meer de inzet van deze gehele cursus. Daarbij is ons uitgangspunt dat een goede leefwijze tal van punten oplevert, ook betere lichamelijke prestaties! Niettemin, laten we het nog eens herhalen: goede voeding, goede nachtrust, niet roken en matig alcohol gebruik naast een positieve interesse om zorgzaam met ons lichaam om te gaan, zijn fundamenteel voor een goede levensstijl.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips