Hypochondrie

Een hypochonder of hypochondrist is een persoon die denkt dat hij ziek is, terwijl er geen ziekte kan worden vastgesteld. Het is iemand met een ingebeelde ziekte. Ook al werkt een hypochonder vaak op de lachspieren van buitenstaanders, voor mensen in diens directe omgeving is zo iemand een voortdurende bron van zorg, spanning en ergernis. In tegenstelling tot een simulant gaat een hypochonder echt onder zijn angsten gebukt. Hij let voortdurend op zijn lichaam en op alle lichamelijke reacties.

Deze mensen weten vaak heel veel over gezondheid en ziekte, en ze kennen een groot aantal medische vaktermen. Met veel aandacht lezen ze medische boeken of artikelen en kijken ze naar televisie-uitzendingen over ziekten. De beschreven symptomen maken hen bang, worden vervolgens op het eigen lichaam geprojecteerd en op den duur gaan ze zelfs pijn voelen. De communicatie tussen een arts en een hypochondrisch persoon verloopt bijna altijd moeizaam. Ofschoon er geen afwijkingen kunnen worden gevonden, worden op aandringen van de hypochonder soms onnodige operaties uitgevoerd die tot vervelende complicaties kunnen leiden.

Wat is Hypochondrie

Hoe komt hypochondrie tot uiting?
Heel normale lichamelijke verschijnselen en sensaties worden op een onrealistische manier als abnormaal of ziekelijk beschouwd. Ook al worden bij medisch onderzoek geen afwijkingen gevonden, de hypochonder blijft ervan overtuigd aan een ernstige ziekte te lijden. Het eigen lichaam wordt langzaam maar zeker de enige levensinhoud. Dit gaat ten koste van de relaties met andere mensen. De betreffende persoon kan alleen nog maar praten over zijn eigen ingebeelde ziekte.

Conflictsituaties worden niet meer bewust ervaren. De hypochondrische persoon trekt zich terug in zijn ziekte. Wanneer de gevoelens en gedachten van de zieke uiteindelijk volledig worden beheerst door de aandacht voor het ziekzijn, dan kan daardoor zelfs een echte ziekte worden uitgelokt. Angst, depressiviteit en dwanghandelingen komen bij hypochonders vaak voor.

Wie is er vatbaar voor?

Hypochondrie treedt met name op bij mensen die zich onzeker voelen en labiel zijn. Ook mensen die het moeilijk vinden om ouder te worden, kunnen hypochondrisch worden. De psychische ontwikkeling van een hypochonder is verstoord, en er is bijna altijd sprake van seksuele ontwikkelingsstoornissen. Hypochondrie kan echter ook optreden in combinatie met depressie en schizofrenie.

Wat kan men tegen hypochondrie doen?
Elke arts kent het volgende verschijnsel: de dag na een televisie-uitzending over een bepaalde ziekte, bezoeken veel patiënten het spreekuur met de klachten die op de televisie vertoond werden. De meesten kunnen echter na medisch onderzoek gerustgesteld worden. Het geeft echter wel aan dat bijna ieder mens wel wat hypochondrische trekjes heeft.

Behandelingsmethoden
Met een behandeling dient te worden begonnen wanneer het hele leven door de hypochondrie wordt beheerst, en wanneer het dagelijks leven en het gevoelsleven volledig worden ingenomen door angsten en ingebeelde ziekten. Dit kan zelfs het karakter van een waan krijgen.

De behandeling hangt mede af van de vraag of er ook een psychiatrische ziekte is. De behandeling kan variëren van een eenvoudig advies en gesprekstherapie tot het voorschrijven van psychofarmaca. In een aantal gevallen zal een opname in een psychiatrisch ziekenhuis de enige mogelijkheid zijn.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.



Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips