Wat te doen bij rookvergiftiging?

Naast het risico van brandwonden vormt vuur nog een ander dodelijk gevaar: rookvergiftiging. Alle verbrandingen geven rook die giftige stoffen bevat. Wanneer ze verbranden kunnen plastic en andere kunststoffen, hout, chemicaliën en andere brandbare materialen koolmonoxide en dampen produceren die de ogen irriteren, de huid verbranden en tot ademhalingsproblemen leiden, wanneer de longen en de luchtwegen door die rook worden aangetast.

rookvergiftiging

De voornaamste verschijnselen van rook vergiftiging zijn gewoonlijk aan de ogen en het ademhalingspatroon van het slachtoffer te zien (het slachtoffer snakt naar adem). Waarschijnlijk zijn zijn ogen geïrriteerd. Behandel de ogen dan op dezelfde manier als wanneer zich daarin een vreemd voorwerp bevindt. Spoel ze uit met grote hoeveelheden schoon water. Er kunnen ook bijkomende brandwonden zijn, die op passende wijze moeten worden behandeld.

Spoedbehandeling.
Breng het slachtoffer in een rookvrije ruimte op veilige afstand van de brand of de oorzaak van de rook. Let daarbij op dat u vlammen en rook uit de weg gaat. Blijf zo laag mogelijk bij de vloer (hete rook stijgt op, de lucht vlak boven de vloer is dus minder giftig). Ga bij bijzonder dichte rook de ruimte niet binnen zonder geschikte ademhalingsapparatuur en laat het redden van mensenlevens over aan de brandweer en hulpdiensten. Als de persoon uit de rook is gehaald, controleer zijn ademhaling en hartslag. Begin met reanimatie als u ze niet kunt waarnemen. Als het slachtoffer ademt, maak dan strak zittende kledingstukken los en maak het hem zo gemakkelijk mogelijk. Laat medische spoedhulp komen ook al lijkt het slachtoffer hersteld te zijn. Behandel het slachtoffer tegen shock.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips