Oorsuizen

Oorsuizen zijn zoemen, ruisen en andere geluiden in het hoofd. Bij deze klacht reageert de gehoorzenuw op een prikkel vanuit het uitwendige oor, middenoor of binnenoor. Sommige geluiden in het hoofd treden op wanneer te grote doses van een medicijn zijn ingenomen, vooral kinine en aspirine. Het oorsuizen verdwijnt zodra de medicijn niet meer wordt ingenomen. Bij een verminderde doorbloeding van de haarvaten in het hersenweefsel kunnen ook geluiden in het hoofd optreden. Vrijwel iedereen heeft wel eens last van Tinnitus/oorsuizen. Het kan spontaan ontstaan en net zo snel weer verdwijnen. Oorsuizingen kunnen constant zijn of met tussenpozen optreden.

In een of beide oren. Hard of zacht. Oorsuizingen beginnen meestal tussen het 45ste en 60ste levensjaar. Ze kunnen langdurig, soms zelfs levenslang aanwezig zijn. De invloed van oorsuizen op het dagelijks leven varieert van persoon tot persoon. De een ervaart slechts een lichte irritatie, de ander voelt zich volledig belemmerd en vindt het bijna onmogelijk om met deze kwaal te leven.

Voedingsstoffen voor zelfzorg bij oorsuizen

Kruiden
Ginkgo biloba: verbetert de doorbloeding van de kleinste haarvaten in de hersenen.

Oorsuizen kan van zeer uiteenlopend karakter zijn. Het kan continu of onderbroken zijn en al of niet pulserend (als het ware kloppend). Het kan sissend of ruisend zijn, fluitend, dreunend of zoemend. Vrijwel altijd is er sprake van een samengesteld geluid en zelden van een zuivere toon. Het suizen is meestal uit hoge tonen samengesteld. Laag oorsuizen treft men aan bij geluiden uit het eigen lichaam en bij een aantal aandoeningen van het middenoor. De arts zal trachten onderscheid te maken tussen oorsuizen dat duidelijk in het oor wordt gehoord en suizen dat meer in het hele hoofd aanwezig is. Dit laatste wijst op een centrale oorsprong in de hersenen. Bij afwijkingen aan beide oren wordt het suizen meestal toch aan één zijde gehoord, namelijk in het meest gestoorde oor.

Hoewel vele patiënten menen dat het oorsuizen waaraan zij lijden een aanzienlijke geluidssterkte bezit, blijkt bij onderzoek dat de sterkte van het echte oorsuizen meestal 10-50 decibel en zelden meer bedraagt (zie Gehoor). De meeste mensen zijn er vast van overtuigd dat zij zonder het suizen veel beter zouden horen. Echter alleen geruisen afkomstig uit het lichaam en met een sterkte luider dan 10 decibel hebben een maskerende invloed op het gehoor. Als het echte suizen wordt opgeheven verbetert het gehoor in de regel niet.

Van de vele oorzaken van oorsuizen kunnen worden genoemd: ontstekingsprocessen, gezwellen in het middenoor, vergiftigingsprocessen in het binnenoor, ontstekingen van het binnenoor, bloed- en bloedvaatstoornissen, gezwellen van de zenuwen en hersenen en afwijkingen en aandoeningen aan het kaakgewricht.

Een enkele maal komt het voor dat oorsuizen, eventueel gecombineerd met schijnbare doofheid, wordt gesimuleerd. Ontmaskering van dergelijke simulanten is meestal mogelijk, omdat het voor de patiënt vrijwel ondoenlijk is bij het bepalen van de toonhoogte, de sterkte en het maskerend vermogen van het suizen steeds dezelfde afwijking aan te geven indien er in werkelijkheid geen afwijking bestaat en de meting enkele malen wordt herhaald, hetgeen gebruikelijk is. De reden voor het voorwenden van oorsuizen ligt in het geestelijke (psychische) vlak. Een reden kan bij kinderen bijvoorbeeld zijn het niet naar school willen gaan omdat het kind zich onzeker voelt en vreest niet aan de gestelde verwachtingen te zullen voldoen.

De behandeling van blijvende aandoeningen ligt in handen van de keel-, neus- en oorarts.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips