Libido

libido is de afkorting van libido sexualis, het best vertaald door geslachtsdrift. In de psychoanalytische literatuur is libido de seksuele kant van de levensdrift. Jung heeft het begrip verwaterd tot ‘algemene psychische energie’. In Freuds opvatting maakt de geslachtsdrift een ontwikkeling in fasen door. Deze fasen zijn afhankelijk van het orgaan, waaraan op een bepaald moment de sterkste seksuele lustgevoelens van het kind beleefd worden, resp. de mond (zuigen van de baby), de aars (het produceren van ontlasting) en de geslachtsorganen (het plassen en de verdere ontdekking van deze organen). Overeenkomend met deze organen worden deze fasen achtereenvolgens oraal (mond), anaal (aars) en genitaal (geslachtsorganen) genoemd.

In de psychoanalytische karakterkunde onderscheidt men verschillende overwegende karaktertrekken die bij een bepaalde fase van de libido-ontwikkeling behoren (zie Karakter). Libido en potentie. De libido is de geslachtsdrift, potentie is het lichamelijke vermogen tot geslachtsgemeenschap, dus bij de man het voldoende lang in erectie kunnen houden van het lid (penis). De begrippen libido en potentie worden nogal eens verward. Wanneer de man een impotentie vertoont, speciaal wat het vermogen tot erectie betreft, wordt hieruit dikwijls de foutieve conclusie getrokken dat zijn libido verminderd of opgeheven is.

libido

Er zijn echter vele situaties, bijvoorbeeld als men te veel alcohol gedronken heeft, waarin de libido normaal, of zelfs versterkt aanwezig is, terwijl de potentie gestoord is. In andere situaties kan men waarnemen dat zowel de libido als de potentie verhoogd is, een verschijnsel dat bijna steeds gezamenlijk optreedt. Vermindering van de libido. Dit treedt normaal op bij het ouder worden. Men neemt aan dat vanaf de puberteit tot ongeveer het 25ste jaar climacterium). Psychologen verklaren dit verschijnsel doordat de vrouw haar geslachtsdrift dan als ontkoppeld van de voortplanting beleven kan. In vele gevallen is de angst voor zwangerschap een rem op het durven beleven van een normale libido.

Elke ziekte, zowel een lichamelijke als een psychische, kan de geslachtsdrift verminderen. Het einde van de ziekte kan zich soms het eerst aankondigen door de terugkeer van de libido. Bij langdurige ziekten kan echter weer een zekere versterking van de geslachtsdrift optreden, omdat elke andere belangstelling voor de buitenwereld door het langdurig bedlegerig zijn verminderd is of onmogelijk is geworden. Zo komt het herhaaldelijk voor dat men in een ziekenhuis door de verkleining van de geestelijke horizon een sterke seksuele belangstelling krijgt voor het verplegend personeel.

Middelen tot versterking van de libido. Het beste scheikundige middel dat de geslachtsdrift verhoogt (afrodisiacum) is een geringe hoeveelheid alcohol. Grote hoeveelheden alcohol vergiftigen het centraal zenuwstelsel dusdanig dat de geslachtsdrift sterk vermindert (anafro-disiacum). Andere afrodisiaca (zo genoemd naar de Griekse liefdesgodin Afrodite) zijn middelen die de slijmvliezen van de geslachtsorganen prikkelen of de drempel voor prikkels in het algemeen verlagen. Deze middelen zijn niet onschadelijk. Een middel dat de slijmvliezen prikkelt is cantharides, een stof die van de Spaanse vlieg afkomstig is.

Het zgn. pijlgif of strychnine verlaagt de prikkeldrempel, dwz. dat men gevoeliger wordt, dus sneller en heviger reageert op prikkeling. Beide stoffen zijn sterk af te raden wegens hun bijwerkingen. Volgens sommigen zou marihuana de geslachtsdrift versterken omdat deze drug de gevoeligheid van alle zintuigen verhoogt. Een positieve invloed van marihuana op de geslachtsdrift is echter nooit wetenschappelijk aangetoond. Het lijkt juist te stellen dat er eigenlijk geen medisch verantwoord afrodisiacum bestaat, uitgezonderd dan de alcohol in een zodanig geringe hoeveelheid dat de drinker nog in het opwindingsstadium verkeert. Dat hierbij het geestelijke klimaat, in het bijzonder de sfeer en de aanwezigheid van situaties die de geslachtsdrift stimuleren, ook een grote rol speelt, is duidelijk. Psychologisch gezien zou men kunnen zeggen dat het beste stimulerende middel voor de geslachtsdaad de verliefdheid is.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips