Kyfose

Kyfose is een normale of versterkte kromming van de wervelkolom, met de bolle kant naar achteren in borst en staartbeengedeelte. De normale, gezonde wervelkolom vertoont in het borstgedeelte een vrij flauwe, regelmatige, naar achteren gerichte uitbuiging en in het lende en halsgedeelte een buiging naar voren. Wanneer de kromming sterker dan normaal is spreekt men van een ziekelijke of pathologische kyfose, kortweg ook wel aangeduid met kyfose. De oorzaken van een dergelijke kyfose kunnen zijn: een aangeboren aandoening, een slappe houding, veranderingen in de tussenwervelschijven, ouderdomsstoornissen en de ziekte van Bechterev. De aangeboren kyfose is een zeldzame afwijking die berust op een wigvorm van de wervellichamen in het desbetreffende deel van de wervelkolom. Deze aandoening is zeer moeilijk te behandelen.

kyfose

Een slappe houding kan in korte tijd een te sterke kyfose veroorzaken. Wanneer de spieren slap zijn en het skelet week gaat het kind met een ronde rug zitten. Het evenwicht wordt dan bewaard door versterking van de voorwaartse kromming in het lende en halsgedeelte van de wervelkolom. Indien de houding tijdig wordt verbeterd, door verbetering van de algemene toestand, door juiste oefeningen e.d., kan deze afwijking verdwijnen. Blijft de slappe houding bestaan, dan komt op den duur de wervelkolom in de abnormale stand vast te zitten en ontstaat een blijvende misvorming: een ronde rug die vaak samengaat met overmatig holle lendenen. De misvorming ontstaat voor een deel door de voortdurende overbelasting van de voorste delen van de borstwervels die daardoor aan de voorzijde lager worden dan aan de achterkant. De blijvend ronde rug (die vroeger ook veel voorkwam als gevolg van de Engelse ziekte of rachitis) bemoeilijkt de ruime inademingsbeweging en heeft dan ook een slechte invloed op de werking van hart en longen.

Zolang de wervelkolom nog beweeglijk is kan door slapen in buikligging en verschillende oefeningen de misvorming grotendeels worden gecorrigeerd, maar wanneer eenmaal een verstijving is opgetreden is langdurige rust, voornamelijk in buikligging, noodzakelijk. Veranderingen in de tussenwervelschijven kunnen op 12- tot 13-jarige leeftijd een sterke kyfose veroorzaken (juveniele kyfose, ziekte van Scheuermann) waarbij de patiënt klaagt over een stijve, ronde rug met lichte pijnlijkheid. De aandoening komt veelal voor bij jongens die weliswaar lichamelijk flink ontwikkeld zijn, maar voor hun leeftijd te zwaar werk moeten verrichten. De overbelasting van de wervelkolom is de belangrijkste oorzaak. De aandoening gaat vaak gepaard met het binnendringen van uitpuilingen van de tussenwervelschijven in het wervellichaam. Vaak is op de röntgenfoto een versmalling van de tussen wervellichamen in het onderste borstgedeelte en het bovenste lendedeel van de wervelkolom te zien.

De vooruitzichten van deze aandoening zijn voor wat de pijnlijkheid betreft gunstig. Een stijve kyfose is niet meer te corrigeren, zodat de patiënt moet rekenen op een versneld slijtageproces van de wervelkolom. Zwaar lichamelijk werk is dan ook voor hem verder af te raden. In het beginstadium is de aandoening meestal goed te verhelpen met enige maanden absolute bedrust in buikligging of in een gips bed, gecombineerd met warmte en lichamelijke oefeningen om een andere houding aan te leren. Wanneer eenmaal een wigvorm van het wervellichaam is opgetreden baat deze behandeling weinig.

Als algemene ouderdomsstoornis ontstaat veelal een ronde rug doordat de brozer en ijler wordende wervels aan de voorzijde enigszins ineenzakken. Bij oude mensen zijn meestal de gewrichtjes tussen de wervels door ouderdoms (slijtage) verschijnselen in zekere mate verstijfd. Zij kunnen dus de versterkte rug kromming niet meer compenseren door versterking van de lendekromming en de hals kromming om het lichaam en het hoofd rechtop te houden. Daardoor gaan zij voorover lopen. Waarschijnlijk spelen kleine scheurtjes, bloedingen en geringe letsels een rol bij de achteruitgang van de tussenwervelschijven.

Een zelfde afwijking van de wervelkolom wordt gezien bij diffuse degeneratie (osteoporose) ten gevolge van voedingsstoornissen, ontkalkingsprocessen, gebrek aan beweging of stoornissen in de werking van sommige klieren met inwendige afscheiding. Wegens de hierbij vaak voorkomende breuk van de wervellichamen en ribben is voor deze patiënten grote voorzichtigheid geboden bij werkzaamheden en bij oefeningen. De behandeling van de ouderdomskyfose bestaat uit rust, warmte en in ernstige gevallen uit het aanmeten van steunende korsetten. Ontkalkingsprocessen reageren soms gunstig op hoge doses vitamine D en hormonen.

Lichte kyfotische verschijnselen komen vooral ook bij kinderen voor door houdingsafwijkingen wanneer zij gedurende de eerste lagere schooljaren in een enigszins geforceerde houding zitten. Van groot belang is dan ook dat deze lichte houdingsstoornissen voorkomen worden door lichaamsbeweging zoals gymnastiek, zonodig fysiotherapie.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips