Dissimilatie

Dissimilatie is het tegendeel van assimilatie, dat deel van de stofwisseling (Gasmetabolie) dat alle biochemische processen omvat waarin organisch-chemische bestanddelen van de voeding door oxydatie (verbranding) worden ontleed onder het ontwikkelen van warmte.

De stoffen die op deze wijze energie leveren zijn de koolhydraten, vetten en eiwitten. De in aanwezigheid van zuurstof plaatsvindende verbrandingsprocessen noemt men ook „aëroob”, terwijl die zonder zuurstof als „anaëroob” worden aangeduid. Populair gezegd onderscheidt men „gisting” (anaëroob) en „ademhaling” (aëroob).

Als hulpmiddel gebruiken de levende cellen „gistings- of ademhalingsenzymen”. De ademhalingsenzymen bevatten zware metalen, die, vooral door hun vermogen van valentie te wisselen aan de oxydatie meewerken. De gistingsenzymen bevatten meest zwavel en werken via de reacties van deze zwavel met zuurstof (hydratie).

dissimilatie

Vele oxydatieprocessen zijn bij toevoer van energie omkeerbaar (reductie). Er zijn oxydatie en reductiemiddelen met verschillende graden van activiteit; deze activiteitsgraad kan men bepalen door de elektrische spanningen te meten die tussen oxydeerbare en weer reduceerbare systemen (redox-systemen) optreden. Dienovereenkomstig noemt men de elektrische potentialen van zulke systemen reductie-oxydatie potentialen of, kortweg redox-poten-tialen.

Naast de ademhalings- en gistingsenzymen behoren een aantal in water oplosbare vitaminen tot de redox-systemen, deels geisoleerd, deels ingebouwd in andere enzymen (codehydrasen). De resultaten van onderzoek van de laatste tijd hebben aangetoond dat de metingen van het zuurstofverbruik bij de ademhaling voor het onderzoeken van de stofwisseling moeten worden gecompleteerd door het bestuderen van deze fijnere processen.

Wanneer geen rekening wordt gehouden met de redox-potentialen ontbreekt aan de voedingsleer een belangrijke exacte basis. De eindprodukten van de dissimilatie verschillen bij gisting en bij ademhaling. Bij gisting blijven altijd oxydeerbare stoffen over (gistingsproduk-ten, zoals alcohol), terwijl bij de ademhaling koolhydraten en vetten tot koolzuur en water worden omgezet. Het eiwit wordt ook bij de ademhaling onvolledig afgebroken en de resten worden gewoonlijk door de nieren uitgescheiden. Als deze uitscheiding is gestoord, kunnen afzettingen in de lichaamsweefsels voorkomen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips