Bloedbezinking

Met dit onderzoek, vaak afgekort tot BSE (bloedbezinkingssnelheid der erythrocyten ofwel rode bloedcellen), wordt de snelheid bepaald waarmee rode bloedcellen neerslaan op de bodem van het buisje.

bloedbezinking

Bloedbezinkingssnelheid is de snelheid waarmee de rode bloedcellen (erytrocyten) in onstolbaar gemaakt bloed bezinken. De bepaling van de bezinkingssnelheid (uitgedrukt in mm) is een belangrijk bloedonderzoek, dat een indruk geeft van de eventuele aanwezigheid van een ziekteproces of van de ernst van een bepaalde aandoening.

In een dun buisje wordt bloed gebracht dat met behulp van bepaalde stoffen onstolbaar gemaakt is. De bloedcellen zweven hierin vrij rond, maar zakken na verloop van tijd toch naar beneden. Als de samenstelling van het bloedplasma is gewijzigd, verloopt dit uitzakken (de bezinking) meestal sneller. Normaal is de bezinkingssnelheid van de rode bloedcellen ongeveer 10 mm per uur (bij mannen iets minder dan bij vrouwen). Een verhoogde bezinking geeft aan dat er ergens in het lichaam waarschijnlijk een reactie gaande is, waarbij bepaalde bestanddelen van het bloed (zoals afweerstoffen) zijn betrokken. Meestal gaat het dan om een infectie of een ontstekingsproces. Omdat een verhoogde bloedbezinking niet uitwijst waar dit proces zich afspeelt, zal nader onderzoek moeten worden verricht om na te gaan wat precies de oorzaak is.

Een arts gebruikt de uitslag van de bloedbezinkingstest als hulpmiddel bij het beoordelen van het soort ziekteproces. Zo is bij iemand met chronische gewrichtsklachten die een normale bloedbezinking heeft de meest waarschijnlijke diagnose: slijtage (artrose) van het gewricht. Heeft zo iemand een verhoogde bloedbezinking, dan zou het ook chronisch gewrichts-reuma (reumatoïde artritis) kunnen zijn.

Een arts gebruikt de uitslag van de bloedbezinking ook om te beoordelen hoe ernstig een aandoening is en of er een gunstige reactie is op een eventuele behandeling. Zo is het bij iemand met een hartinfarct op zichzelf genomen een gunstig teken wanneer de bloedbezinking snel weer normaal wordt.

bloedbezinking test

 

leeftijd normale waarde
pasgeborene 0-2 mm/uur
kind < 10 jaar 3-13 mm/uur
vrouw < 50 jaar < 20 mm/uur
vrouw > 50 jaar < 30 mm/uur
zwanger 3e trimester < 30 mm/uur
man < 50 jaar < 15 mm/uur
man > 50 jaar < 20 mm/uur

Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips