Risico’s van een ingeleide bevalling

Een bevalling op de natuurlijke manier verloopt niet altijd zoals gewenst. Soms kan het noodzakelijk zijn om de bevalling op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de vrouw over tijd is of als de vliezen al langere tijd zijn gebroken, maar de bevalling verder nog niet op gang is gekomen. Ook een veranderende gezondheidssituatie van vrouw of baby kan aanleiding zijn voor een ingeleide bevalling. Wat is dat eigenlijk en wat zijn de risico’s?

Wat is een ingeleide bevalling?

Een ingeleide bevalling wordt kunstmatig opgewekt. Dat gebeurt door middel van medicijnen, die ervoor zorgen dat de weeën tot stand worden gebracht. Voorwaarde voor een ingeleide bevalling is dat de baarmoedermond rijp is. Als dat niet het geval is, is er (meestal) nog geen ontsluiting. De baarmoedermond moet dan eerst rijp worden gemaakt voor de bevalling voordat de weeën worden opgewekt.

Ook het breken van de vliezen is nodig om de bevalling te kunnen inleiden. Het opwekken van de weeën wordt gedaan door het toedienen van medicatie via een infuus aan de arm. Het hormoon oxytocine, dat zorgt voor het optreden van weeën, wordt geleidelijk aan toegediend. Hoe lang een ingeleide bevalling duurt, verschilt per persoon en situatie. In de meeste gevallen vindt de geboorte binnen een dag plaats.

WHO: teveel ingeleide bevallingen in Nederland

In Nederland wordt steeds vaker gekozen voor een ingeleide bevalling, ook als daarvoor geen medische noodzaak bestaat. Op dit moment wordt ongeveer één op de vijf bevallingen in Nederland ingeleid. Volgens de World Health Organisation (WHO) is dat meer dan nodig. Uit cijfers blijkt dat een ingeleide bevalling in slechts 5% van de gevallen echt noodzakelijk is. Aangezien er bij een ingeleide bevalling meer kans is op het optreden van complicaties, baren de huidige cijfers de WHO zorgen.

Verhoogde kans op complicaties bij een ingeleide bevalling

Niet alle complicaties die optreden na een ingeleide bevalling, zijn direct te relateren aan de inleiding. Bij elke bevalling zijn er namelijk risico’s. Toch is er bij een ingeleide bevalling wel een verhoogde kans op complicaties. Enkele voorbeelden:

  • De bevalling kan erg lang duren als de baarmoedermond nog rijp moet worden gemaakt. Soms komt geen volledige ontsluiting tot stand, waardoor er een keizersnede noodzakelijk is.
  • Als de vliezen kunstmatig worden gebroken, kan de navelstreng uitzakken. Ook dan is een keizersnede noodzaak.
  • Als de vliezen juist lange tijd gebroken zijn, kan een infectie bij de baarmoeder optreden.
  • Het komt voor dat de weeën zich te snel achter elkaar opvolgen. De baby kan hierdoor last van een zuurstofgebrek krijgen. Het is mogelijk om de snelheid van de weeën te reduceren door aangepast medicatie.

Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips