Navelstreng

Navelstreng, (funiculus umbilicalis), is een streng die de verbinding vormt tussen de moederkoek en de zich in het moederlichaam ontwikkelende vrucht. De navelstreng is 50-60 cm lang en 2 cm in doorsnede. Door de navelstreng lopen twee slagaders (arteriae umbilicales) en een of twee aderen (venae umbilicales), verder overblijfsels van een dooiergang en van de uitstulping van de einddarm bij de vrucht (allantois) waaruit later een deel van de blaas ontstaat.

De bloedvaten liggen in de navelstreng ingebed in een geleiachtig bindweefsel dat als bescherming dient. Dikwijls zijn de vaten in de navelstreng om elkaar heen gewonden, waarschijnlijk doordat de vrucht in het moederlichaam enkele malen om zijn as draait. Dit om elkaar heen gedraaid zijn maakt de navel-
streng steviger en voorkomt dichtdrukken van de bloedvaten.

navelstreng

De slagaders, die het zuurstof en voedselarme bloed van de vrucht naar de moederkoek voeren (zie Bloedvaten, Embryo), bezitten veel gladde spiervezels en elastische vezels. Bovendien bevatten zij spiraalsgewijs lopende verdikkingen van de binnenste cellaag (endotheel). Dank zij deze bijzondere eigenschappen kunnen de bloedvaten zich na de geboorte afsluiten en verkorten.

De naveladers zijn niet van kleppen voorzien en voeren het zuurstof en voedselrijke bloed van de moederkoek naar de vrucht. Bij de geboorte heeft de navelstreng een wit glanzend Uiterlijk. Stoornissen voor en tijdens de geboorte kunnen o.a. optreden door het feit dat de navelstreng niet in het midden aan de moederkoek vasthecht, maar aan de rand, soms zelfs in de vruchtvliezen, wat vaak verscheuring en bloedverlies tot gevolg heeft. Ook kan door afknikking of afklemming, bijvoorbeeld in het kleine bekken, de bloedvoorziening van de vrucht in gevaar komen. Hetzelfde gevaar bedreigt de vrucht bij omstrengeling van de navelstreng om de hals van het kind.

navelstrengbreuk

bij de pasgeborene optredende breuk van de navelstreng, waardoor een deel van de buikinhoud (darmen, lever, milt) zich in de navelstreng bevindt. Deze rekt uit, zodat men de ingewanden in een grote vliezige blaas kan zien liggen. Het kind zal zo spoedig mogelijk naar een ziekenhuis moeten worden gebracht teneinde de breuk operatief te herstellen.

navelstrengdraaiing

of navelstreng torsie, gedraaide navelstreng die in ernstige gevallen tot de dood van de vrucht kan leiden. De aandoening komt op twee manieren voor:

1.de draaiingen zijn gelijkmatig verdeeld over de gehele lengte van de navelstreng,

2.de draaiingen zijn beperkt tot één plaats van de navelstreng, soms tot enkele nauw omschreven plaatsen. De navelstreng is op deze plaatsen dun.

Draaiing van de navelstreng komt ook normaal bij levendgeboren kinderen voor. De meeste navelstrengen zijn linksom gedraaid, een veel kleiner aantal rechtsom en nog veel minder zijn in het geheel niet gedraaid. Hoe vaak draaiing van de navelstreng aanleiding geeft tot vruchtdood tijdens de zwangerschap is niet precies bekend.

Over de mogelijke oorzaken van deze aandoening zijn de meningen verdeeld.

1.Sommige artsen nemen aan dat de belangrijkste oorzaak van buitenaf komt. Vooral plotselinge heftige bewegingen van de zwangere zouden gevaarlijk zijn.

2.Andere artsen nemen aan, dat de voornaamste oorzaak van de draaiing moet worden gezocht in de vrucht of navelstreng zelf.

a.Belangrijk zouden de eigen bewegingen van het kind zijn.

b.Door sommigen wordt aangenomen dat krachten uitgaande van de bloedvaten een draaiing kunnen veroorzaken door de terugstoot van de bloedstroom uit de navel bij elke hartslag van het kind.

c.Ten slotte zouden ook het gebogen verloop van de bloedvaten en de stevigheid van de navelstreng van belang zijn.

Recente onderzoekingen wijzen inderdaad uit, dat door de hartslag van het kind in de navel een draaimoment kan ontstaan. Een vraag die nog beantwoord moet worden, is die naar de oorzaak van de dodelijke draaiing. Volgens verschillende onderzoekers is niet zozeer de draaing afwijkend maar ontbreekt de mogelijkheid deze tegen te gaan. Daarbij wordt vooral gedacht aan ongewoon dunne navelstrengen of dunne plekken in de navelstreng, die door verdergaande draaiing nog dunner kunnen worden.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips