Scheve tanden

scheve tanden behoren tot een afwijkingen van het gebit. In de tandheelkunde wordt onderscheid gemaakt tussen zuivere scheefstand en afwijkingen van het bijtvlak. Bij een scheefstand van tanden en kiezen staan afzonderlijke of groepen tanden of kiezen niet in een mooie boog in de kaak. Men spreekt van afwijkingen van het bijt vlak wanneer de boven en onderkaak ten opzichte van elkaar zijn verschoven. In de meeste gevallen is er een combinatie van beide.

Waardoor worden scheve tanden veroorzaakt?

De scheefstand ontstaat vaak op jonge leeftijd. Het komt vaak door duimzuigen en door onvoldoende druk van de tong op het gehemelte. Ook het te lang gebruiken van een speen of fles en, in zeldzame gevallen, het vroege verlies van de melktanden kunnen aanleiding zijn tot scheve tanden.

De ontwikkeling van het gebit hangt tevens af van erfelijke factoren. Bij het melkgebit kan al sprake zijn van scheefstand, maar dit treedt vaker in het blijvende gebit op. Met name bij het wisselen van de tanden en kiezen gaat er veel ‘verschuiven’ en ‘dringen’. Sabbelen en duimzuigen staan in deze fase een optimale gebitsontwikkeling in de weg. Op latere’leeftijd kunnen, wegens plaatsgebrek, ook de verstandskiezen scheefstand tot gevolg hebben.

Scheefstand van tanden en kiezen

Hoe worden scheve tanden behandeld?

Scheefstand van tanden en kiezen kan door individueel aangemeten plaatjes en beugels gecorrigeerd worden.
Op de kinderleeftijd wordt meestal gebruikgemaakt van uitneembare stukken. Als het gebit eenmaal volgroeid is, worden meestal vastzittende klemmen aangemeten. Soms wordt een verkeerd zittende tand of kies getrokken. In ingewikkelde situaties moet de kaak chirurg eraan te pas komen.

Wat kan men er zelf aan doen?

De ouders moeten erop toezien dat het gebit van hun kinderen zich goed ontwikkelt. Asymmetrieën in de tandenrij, gaten of vernauwingen en stoornissen bij het bijten wijzen op scheefstand van de tanden.

Wanneer moet men de tandarts raadplegen?

Wanneer u opmerkt dat de tanden van uw kind scheef gaan groeien, moet u met het kind naar de tandarts gaan.

Wat doet de tandarts?

Als het kind nog klein is, zal de tandarts uitleggen op welke wijze het kind van eventueel sabbelen of duimzuigen kan afkomen. Op een leeftijd van ongeveer tien tot twaalf j aar kan dan een correctieve behandeling worden ingesteld. Wanneer sprake is van een ernstige scheefstand van de tanden of kiezen wordt de patiënt doorverwezen naar een kaak chirurg.

Ziekteverloop

Te dicht op elkaar staande tanden of openingen tussen twee tanden komen veelvuldig voor. Als gevolg daarvan verschuiven ook de in de buurt liggende tanden. Ook de zogeheten ‘open beet’ komt veel voor. Deze ontstaat onder invloed van veel duimzuigen en veroorzaakt een opening tussen het boven en ondergebit. Wanneer een open beet niet behandeld wordt, blijven deze vormen van scheefstand bestaan. Al met al veroorzaakt een scheefstand van de tanden een sterkere belasting en zal het gebit eerder slijten.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips