Nierbeschadiging door toxische stoffen

nierbeschadiging door toxische stoffen kan voorkomen als gevolg van de grote hoeveelheid bloed die door de nieren circuleert, zijn de nieren bijzonder gevoelig voor giftige stoffen.Als iemand dus is blootgesteld aan een giftige stof, kan het effect op de nieren groter zijn dan op de andere organen. De vier meest voorkomende soorten nierbeschadiging door vergiften zijn de volgende.

Nefropathie door misbruik van analgetica (pijnstillers)

Dit komt drie tot vijf keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen en is het gevolg van langdurig misbruik van niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen en pijnstillers die fenacetine bevatten. Het is een van de meest voorkomende oorzaken van chronische nierinsufficiëntie. Tot de klachten en verschijnselen horen pus in de urine, bloedarmoede en hoge bloeddruk.

Loodnefropathie

Deze afwijking komt in ons land praktisch niet meer voor. Bij kinderen kwam dit door het binnen krijgen van loodhoudende verf op speelgoed. Het gebruik hiervan is nu verboden. Volwassenen krijgen deze vergiftiging gewoonlijk door het inademen van dampen, die ontstaan bij het lassen van metaal dat met loodhoudende verf is bewerkt. De arbeidsinspectie houdt hierop streng toezicht. Lucht- en grondvervuiling in de buurt van zware metaalindustrie kunnen eveneens oorzaak zijn van belangrijke nierbeschadiging. De verschijnselen bij loodnefropathie kunnen jicht, hoge bloeddruk, buikpijn en bloedarmoede zijn.

Acute urinezuurnefropathie

Omdat dit niet een gevolg is van blootstelling aan een giftige stof van buiten het lichaam, verschilt deze aandoening van de eerder genoemde vergiftigingen. De oorzaak is overproductie van urinezuur door het lichaam. Dit komt het meest voor bij mensen bij wie een ziekte van het beenmerg of van de lymfklieren met bepaalde geneesmiddelen is behandeld. De klachten zijn verminderde urineproductie en bloed en urinezuurkristallen in de urine. Nefropathie veroorzaakt door oplosmiddelen en brandstoffen Tetrachloorkoolstof en ander oplosmiddelen en brandstoffen zijn in staat schade aan de nieren te veroorzaken. Dat is de reden waarom er een waarschuwing staat op veel schoonmaakmiddelen en spray’s dat ze alleen mogen worden gebruikt als er goed geventileerd wordt.

Als de dokter denkt dat u een dergelijke vergiftiging hebt, zal hij uitgebreid uw voorgeschiedenis opnemen en speciale aandacht besteden aan de geneesmiddelen die u hebt gebruikt en aan eventueel contact met giftige stoffen. Ook zullen bloed en urine worden onderzocht. Schade aan de nier ten gevolge van vergif kan leiden tot chronische nierinsufficiëntie als de blootstelling aan de giftige stof voortduurt. Gelukkig kan schade aan de nier door giftige stoffen meestal worden behandeld en kan de nierfunctie zich gewoon herstellen als de blootstelling tijdig gestopt wordt. Andere afwijkingen zoals de nefropathie ten gevolge van urinezuur of lood, vereisen speciale behandeling.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips