Het herkennen en behandelen van een shock

De volgende verschijnselen en symptomen wijzen op een shock bij iemand die gewond of ziek is:

Huid:

Deze ziet bleek of grauw en voelt koud en klam aan.

Hartslag en ademhaling:

De hartslag is zwak en snel en gaat vergezeld van een oppervlakkige en snelle ademhaling. De bloeddruk is verlaagd en wellicht onder een meetbaar niveau gedaald.

Ogen:

De ogen staan dof, en de pupillen zijn mogelijk verwijd.

Bewustzijnsverandering:

Het slachtoffer van shock kan bewusteloos zijn, maar zelfs als hij wakker is, zal hij suffig reageren, in de war zijn en slap zijn. Soms wordt iemand met een shock bang en opgewonden.

De persoon moet onmiddellijk tegen shock worden behandeld. Laat deskundige spoedhulp komen: dit is een spoedgeval.

Behandeling

Bij ernstig letsel, vooral wanneer dat met aanzienlijk bloedverlies gepaard gaat, is het ontstaan van een shock waarschijnlijk. Onmiddellijke eerstehulpverlening is bij een shock van levensbelang. Zelfs als iemand die gewond is, alert reageert en zichzelf meester is, moet hij toch tegen shock worden behandeld

behandelen van een shock

Laat het slachtoffer gaan liggen

Leg de persoon neer met zijn gezicht naar boven en zijn hoofd lager dan zijn voeten. Deze positie helpt de bloedstroom naar de hersenen op peil te houden en kan de verschijnselen van slapte en flauwvallen verminderen. Zo’n positie is vaak het gemakkelijkst te realiseren door de voeten omhoog op een stoel, een aantal kussens of een andere stapel te leggen.

Maar als het slachtoffer letsel heeft dat pijn doet als zijn benen omhoog worden gehouden, laat hem dan plat op zijn rug liggen.

Beperk bewegingen tot een minimum.

Houd het slachtoffer warm en maak het hem gemakkelijk

Maak strak zittende boorden, riemen en andere knellende kledingstukken los. Dek het slachtoffer toe met een deken als het buiten koud is; wanneer de bodem of de vloer koud is, leg hem dan op een deken. Leg het slachtoffer bij warm weer, indien mogelijk, in de schaduw, op een deken, een jas of iets dergelijks. Geef hem niets te drinken, zelfs als hij over dorst klaagt.

Als het slachtoffer overgeeft of uit de mond bloedt

Leg de persoon op zijn zij. Deze positie voorkomt dat hij stikt of het braaksel of bloed inhaleert, zodat het in zijn longen komt. Maak het hem zo gemakkelijk mogelijk.

Behandel het letsel op de juiste wijze

Als er letsel is, stelp dan het eventuele bloeden, immobiliseer eventuele botbreuken of verleen andere passende eerste hulp. Behandel eventueel letsel aan de ruggengraat met extra voorzichtigheid. De pijn van een gebroken bot dat niet geïmmobiliseerd is, kan de shock verergeren.

Zorg dat het slachtoffer zo spoedig mogelijk in het ziekenhuis komt

Shock is in al zijn vormen potentieel levensbedreigend. Behandeling door medische deskundigen die over passende apparatuur beschikken is essentieel. Laat onmiddellijk medische spoedhulp komen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips