Doorbraak in genezing van dwarsleasie?

Een dwarslaesie is een ernstige beschadiging, meestal een doorsnijding, van het ruggenmerk. In veel gevallen krijgen mensen te maken met een dwarslaesie ten gevolge van een ongeval. Een dwarslaesie zorgt ervoor dat prikkels van de hersenen niet goed meer worden doorgegeven, met als gevolg een gehele of gedeeltelijke verlamming. De behandeling en genezing van een dwarslaesie is zeer beperkt. Vaak is een dwarslaesie niet behandelbaar. Misschien verandert dat in de toekomst echter. In Polen is een doorbraak gevonden, waarbij genezing van een dwarslaesie weer een stap dichterbij komt.

Wat is een dwarslaesie?

Een dwarslaesie is een ernstige beschadiging aan het ruggenmerg. Door het ruggenmerg worden gevoels- en bewegingsprikkels van de hersenen doorgegeven aan het bewegingsapparaat. Een dwarslaesie is in feite een (gehele of gedeeltelijke) doorsnijding van het ruggenmerg. Beschadigingen aan het ruggenmerk kunnen worden veroorzaakt door een ongeval, maar ook door een ontsteking of bloeding. Hierdoor komen prikkels van de hersenen op het gebied van gevoel en beweging niet goed door. Dit kan resulteren in volledige of gedeeltelijke verlamming.

Behandeling en genezing

Verreweg de meeste van de gevallen van een dwarslaesie, zijn het gevolg van een ongeval, bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk of met sporten. De eerste hulp die wordt toegepast is van groot belang. Bij (verdenking van) een breuk in de wervelkolom is voorzichtigheid en goede verzorging noodzakelijk.

In geval van een dwarslaesie is volledige genezing vrijwel uitgesloten. Afhankelijk van de plaats van de dwarslaesie kan de patiënt, voor een groter of kleiner deel, levenslang verlamd raken. Revalidatie of het leren omgaan met de beperking, vergt jaren van bewegingstherapie. Tot een volledige genezing komt het echter maar zelden. In geval van een volledige breuk in het ruggenmerg, werd herstel zelfs onmogelijk geacht.

Doorbraak

In Polen zijn nu echter hoopgevende onderzoeksresultaten op tafel gekomen. Op het gebied van stamcelonderzoek zijn grote stappen gezet. Een Poolse man, die al jarenlang vanaf het middel verlamd was, heeft letterlijk de eerste stapjes weer gezet. Dit is het gevolg van stamcelonderzoek, waarbij lichaamscellen uit de neusholte werden geplaatst in het beschadigde ruggenmerg.

Er doen wel vaker verhalen de rondte dat er op het gebied van de genezing van een dwarslaesie stappen zijn gezet, maar in dit geval gaat het om betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek. Het team van neuroloog Geoffrey Raisman heeft de techniek ontwikkeld. De cellen in de neusholte blijven zichzelf vernieuwen, waardoor juist deze cellen uitermate geschikt zijn om het ruggenmerg te laten herstellen.

Onderzoek

Het onderzoek van Geoffrey Raisman was in eerste instantie gefocust op de veiligheid van de genezingstechniek, die overigens onomstotelijk werd vastgesteld. De resultaten van het onderzoek zijn echter zo hoopgevend en baanbrekend, dat de medische wereld al haar ogen heeft gericht op dit onderzoek. De komende periode zal moeten uitwijzen wat daadwerkelijk het resultaat is. Genezing van een volledige dwarslaesie door de transplantatie van cellen uit de neusholte, lijkt echter de doorbraak te zijn waarnaar al tientallen jaren werd gezocht.


Relevante artikelen
1 reacties
  1. Wat is de huidige status ( medio 2016) van dit onderzoek en de vooruitgang?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips