Menswording

De mens is, biologisch gezien, het hoogst ontwikkelde wezen in de natuur. De mens bevindt zich enerzijds ten opzichte van andere levende wezens in het nadeel – hij is onbehaard, niet van nature gewapend, lange tijd na de geboorte hulpbehoevend – maar heeft zich anderzijds toch weer door lichaamsbouw en ontwikkeling van de hersenen een bijzondere plaats verworven onder de andere levende wezens.

Weliswaar is de mens op dezelfde wijze als de andere dieren tot ontwikkeling gekomen, maar het produkt van deze ontwikkeling of evolutie, de mens, is binnen ons begrip van leven op aarde uniek. Hij is immers pas mens met het scheppen en onderhouden van cultuur, die niet automatisch bij de voortplanting wordt doorgegeven, maar geleerd moet worden.

Alle andere, zowel geestelijke als lichamelijke kenmerken van de mens zijn produkten van de evolutie. In zekere mate komen zij voor bij de aan de mens verwante dieren. Sommige van deze kenmerken zijn bij de mens in zeer sterke mate ontwikkeld. Het voornaamste en zelfs volstrekt onmisbare kenmerk van de mens is het bezit van uitzonderlijk sterk ontwikkelde hersenen.

Zuigelingen wereld

In de eerste maanden van de zuigelingentijd is de werel...

Lees Meer +

Huilbaby

Waarom huilt een baby? Als uw baby vaker en langer huil...

Lees Meer +

Visuele waarneming

Voor volwassenen is het gezichtsvermogen het belangrijk...

Lees Meer +

Groei en ontwikkeling

Het unieke proces van de menselijke groei, ontwikkeling...

Lees Meer +

Psychische ontwikkeling

In het vroegste stadium van de psychische ontwikkeling ...

Lees Meer +

Drift en drijfveren

Tot de driftbelevingen van het levend-zijn behoort eers...

Lees Meer +

Communicatie ontwikkeling

De mens wordt tegenover alle andere sociaal levende die...

Lees Meer +

Socialisatie

Bij de ontwikkeling van de mens heeft het leren samen t...

Lees Meer +

Rechtop staan en lopen

De gevolgen van het rechtop staan en lopen zijn talrijk...

Lees Meer +
MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips