Reflexen en reacties van uw baby

De bewegingen van uw pasgeboren baby worden beheerst door reflexen. Als u langs zijn wang strijkt, draait hij zijn hoofd die kant op en probeert te zuigen. Kriebel zijn voetzool en hij zal zijn knieën en voeten optrekken. Maakt plotseling lawaai en u zult zien dat hij zijn hoofd achterover gooit, zijn nek strekt en zijn armen en benen spreidt en dan weer terug beweegt.

Alle gezonde baby’s vertonen bij de geboorte een aantal voorspelbare reflexen die na een bepaalde tijd verdwijnen om plaats te maken voor een bewust bewegingspatroon. Het afwezig zijn van deze reflexen kan eventueel wijzen op neurologische problemen. Als uw pasgeboren baby voor de eerste keer onderzocht wordt, maakt het nagaan van deze verschillende reflexen en reacties deel uit van dat onderzoek.

De reflexen en reacties van een pasgeboren baby worden hieronder beschreven. Alle normale pasgeborenen moeten deze reacties vertonen, hoewel zij soms moeilijk op te wekken zijn als de baby slaperig is of net is gevoed.

reactie baby

De Mororeflex is een van de meest voorkomende en meest spectaculaire reacties van een pasgeboren baby. De reflex treedt op als de zuigeling een hard geluid hoort of als hij plotseling van houding wordt veranderd of als hij wat hardhandig wordt opgepakt. Hij schrikt, strekt zijn rug en gooit zijn hoofd naar achteren. Tegelijkertijd spreidt hij zijn armen, zijn handen en zijn benen en trekt zijn armen en benen daarna weer in. Hij begint te huilen, schrikt daar zelf van en huilt dan omdat hij geschrokken is.

Om hem tot rust te brengen moet u hem rustig maar stevig vastpakken. Als u bijvoorbeeld zijn arm dicht tegen zijn lichaam aanhoudt kalmeert de baby vanzelf. De Mororeflex verdwijnt in het algemeen in de derde levensmaand.

Door langs de huid van uw baby te strijken zijn er verschillende reacties op te wekken. Als u zijn handpalm of voetzool aanraakt grijpt hij uw vinger: de handpalm-grijpreflex en de voetzool-grijpreflex. Een te vroeg geboren kind heeft vervolgens meer moeite uw vinger weer los te laten dan een op tijd geboren baby. Strijk langs de bovenrand van zijn handpalm of voetzool en u ziet dat hij zijn arm of been terugtrekt, buigt en dan opnieuw uw vinger pakt. De grijpreflex van de hand verdwijnt met 6 maanden, de grijpreflex van de voet duurt tot de leeftijd van 10 maanden.

De zoek- en zuigreflex zijn twee belangrijke reflexen van een pasgeborene. De zoekreflex treedt op als de wang of de lippen van een baby wordt geprikkeld. Hij draait dan zijn hoofd in de richting van de prikkel en begint naar de tepel te zoeken. Dan volgt de zuigreflex. Deze reflex kan worden opgewekt door de mond van de baby te prikkelen. Vooral de binnenkant van de mond is zeer gevoelig voor het opwekken van deze reflex.

De zoek- en de zuigreflex verdwijnen gewoonlijk als de zuigeling 4 maanden oud is. Bij een slapende baby kunnen ze echter nog tot de leeftijd van 7 maanden worden opgewekt.

reflex van baby

De tonische nekreflex is te zien als de baby op zijn rug ligt en zijn hoofd naar een kant gedraaid wordt. Hij buigt zijn lichaam wat weg van de kant van zijn gezicht, strekt zijn arm aan de kant van zijn gezicht en buigt zijn andere arm terwijl de benen opgetrokken zijn of het been aan de gezichtskant ook gestrekt wordt.

Deze reflex is bij de geboorte al wel aanwezig maar is duidelijker te zien bij een baby van 2 maanden. De reflex verdwijnt meestal op de leeftijd van 6 maanden.

De oriëntatiereflex van uw pasgeborene is een reactie op veranderingen in zijn omgeving. Als een zuigeling bijvoorbeeld iets nieuws hoort of ziet, reageert hij door oplettend te worden en zijn activiteiten te staken. Hij kan zijn hoofd naar de prikkelbron wenden en zijn hartritme kan veranderen. Blijkt het een hem bekende prikkel te zijn, dan gaat zijn hart langzamer kloppen, kent hij de prikkel niet dan versnelt zijn hartslag.

Een zuigeling beschermt zichzelf ook door diverse reflexen en reacties. Door een sterke kokhalsreflex zal een pasgeboren baby slijm uitspugen om zo zijn luchtpijp schoon te maken. Als een deel van zijn lichaam afkoelt, zal zijn hele lichaam van kleur en temperatuur veranderen, hij trekt zijn armen en benen op om zijn totale oppervlak te verkleinen en hij begint te rillen en te huilen in een poging warm te blijven. Door de oogknipreflex beschermt een pasgeborene zijn ogen tegen fel licht.

Net zomin als u houdt uw baby van pijn en hij zal er dan ook alles aan doen om pijn te vermijden. Als er bijvoorbeeld iets is dat zijn been pijn doet, dan zal hij zijn been terugtrekken. Als dat niet helpt zal hij met zijn andere voet proberen de pijnprikkel weg te duwen.

Hoewel de reflexen van een jonge baby verdwijnen – de meeste in het eerste levensjaar – hebben ze toch een veel langer durend effect. Onderzoek heeft aangetoond dat de informatie die door middel van deze reflexen is verzameld, wordt opgeslagen in de hersenen van een kind. Als bijvoorbeeld een zuigeling zich probeert op te richten dan hoeft deze beweging niet te slagen, maar draagt er waarschijnlijk wel toe bij dat hij zich een voorstelling gaat vormen van zijn omgeving. Zo dient de sterke tonische nekreflex ervoor dat een baby leert de beide zijden van zijn lichaam afzonderlijk te gebruiken en zijn handen bewust te gebruiken in plaats van onwillekeurig en onbewust.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips