Hartbewaking

Hartbewaking is een gespecialiseerde vorm van verpleging die tot doel heeft overlijden aan de complicaties van een hartinfarct te voorkomen. Op een hartbewakingsafdeling van een ziekenhuis (slechts de grote ziekenhuizen beschikken over een dergelijke afdeling) bevindt zich alle apparatuur en materiaal nodig om de complicaties van het snel optredende hartinfarct aan het licht te brengen en te behandelen. De bewakingsapparatuur (registratie-apparatuur en monitor) die aan de patiënt wordt bevestigd geeft een continu elektrocardiografisch beeld op een fluorescerend scherm. Zo zijn het hartritme en de ontwikkeling van ritmestoornissen elk moment door de arts of verpleegkundige waar te nemen.

In de hartmonitor is ook een frequentieteller ingebouwd die het aantal hartslagen van minuut tot minuut weergeeft en een alarmeringssysteem dat de arts of de verpleegkundigen op veranderingen in het hartritme attendeert. Wanneer het aantal hartslagen boven of onder tevoren vastgestelde grenzen komt wordt automatisch een alarmsignaal gegeven. Een verpleegkundige, die speciaal voor dit doel is opgeleid, is steeds op de afdeling aanwezig. Zij kan de elektrocardio-grafische gegevens die op het scherm te zien zijn, interpreteren en zij weet wat de veranderingen in ritme en frequentie betekenen.

Bovendien zal de verpleegkundige steeds weer de klinische toestand van de patiënt nagaan en wel door zorgvuldige observatie volgens een bepaald schema. Hierdoor kan zij tekenen van eventuele andere complicaties van het hartinfarct vaststellen. Wanneer er klinisch of elektrocardiografisch een verandering in de toestand van de patiënt optreedt, moet zij beslissen of zij de toestand verder zal observeren dan wel een arts zal waarschuwen of direct zelf tot handelen zal overgaan.

De arts is, in tegenstelling tot de verpleegkundige, niet constant aanwezig op de hartbewakingsafdeling. In principe vertrouwt hij op de waarnemingen van de verpleegkundige die hem inlicht over veranderingen in het klinische verloop. Het feit dat de arts in deze situatie van verpleging in teamverband een dergelijke verantwoordelijkheid aan de verpleegkundige overlaat, is een van de meest kenmerkende aspecten van het systeem van hartbewaking.

Het behandelingsprogramma, dat wordt geleid door een arts, heeft tot doel dodelijke complicaties te voorkomen. Bij de oorspronkelijke opzet van de hartbewaking was de behandeling voornamelijk gericht op het ingrijpen bij ritmestoornissen die een dodelijke afloop totgevolgzoudenkunnen hebben, momenteel ligt de nadruk op het voorkomen van deze stoornissen. De opzet van een hartbewakingsafdeling moet men zien als een systeem. Het optimaal functioneren ervan wordt slechts verkregen indien de verschillende onderdelen goed op elkaar zijn afgestemd. De onderdelen zijn elk afzonderlijk van weinig betekenis en kunnen niet het gewenste effect bereiken. Hieruit blijkt dat de bewakingsapparatuur alleen, ongeacht hoe goed hij ook is, niet gezien kan worden als de hartbewaking.

De gemiddelde verblijfduur in de meeste hart-bewakingsafdelingen is vijf dagen. Deze tijdsperiode is gekozen omdat gebleken is dat de sterfte bij hartinfarcten voor veruit het grootste deel in dit tijdsbestek valt.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips