Gezondheids curcus

In het nu volgende geven we een overzicht van de verschillende lessen.

Les 1: We gaan beginnen
In feite is dit de les die u nu doorneemt.

Les 2: Meten van de conditie: eenvoudige methoden en de zogenaamde expert-methode
Allereerst zal gekeken worden wat nu wel verstaan wordt onder het hebben van een goede conditie. Dan zijn er een aantal oriëntatie tests opgenomen, op grond waarvan men een eerste indruk krijgt van de conditie (Cooper-test , wandeltest). Er wordt dieper ingegaan op de vraag of het zinvol is om eerst een bezoek aan een arts af te leggen alvorens met een test- of trainingsprogramma te beginnen. Tenslotte zullen we nog een aantal testen beschrijven om een betere indruk te krijgen hoe het met de conditie gesteld is.

Speciaal voor de sporter
In deze les wordt uitgebreid beschreven hoe men een beeld van de conditie kan krijgen op grond van metingen van:
– het normaalgewicht;
– onderhuidsvetpercentage;
– maximaal zuurstofopnamevermogen.

Het gaat hier om methodes die alleen met professionele apparatuur en onder deskundige begeleiding kunnen worden uitgevoerd. De verschillende gemeten waarden worden vervolgens in relatie gebracht met leeftijd en geslacht. Ook worden tabellen gegeven van resultaten die bij verschillende groepen (sporters, niet sporters) zijn gemeten, zodat u kunt zien hoe bepaalde factoren kunnen verschillen. In het bijzonder wordt hierbij gedacht aan personen die al trainen en een sportkeuring ondergaan.

We plaatsen nogmaals een waarschuwing. In de handel worden veel goedkope hometrainers als fietsergometers aangeboden. Deze ergometers zijn vaak onbetrouwbaar en vertonen een grote spreiding in meetresultaten.

Wie dergelijke fietsergometers gebruikt moet er op bedacht zijn dat er vaak keuzes (trainingsschema’s, etc.) worden gemaakt op metingen die niet zijn te vertrouwen! Gelukkig zien we ook dat er een steeds grotere interesse is m.b.t. gezondheid. De industrie speelt hier uiteraard op in en zo zien we dat steeds betere apparatuur in de handel komt. We doelen dan met name op fietsergometers met een nauwkeurig instelbare belasting gekoppeld aan een betrouwbare hartslagmeter.

Les 3: Voeding

Een gezonde levensstijl is niet alleen gebaseerd op het verkrijgen van voldoende lichamelijke beweging. Gezonde voeding is zeker zo belangrijk. Het is om die reden dat voeding een belangrijk onderdeel vormt van onze cursus. We richten onze aandacht op twee onderwerpen:

waar dienen we op te letten zodat we gezond eten;
waar dienen we rekening mee te houden als we een bijzondere lichamelijke inspanning leveren.

Les 4: Keuze van een trainingsprogramma

Meer over training:
Nadat we een idee hebben over hoe het met onze conditie gesteld is, zullen we ons gaan toeleggen op een trainingsprogramma. Allereerst zullen we meer algemene achtergrond over training,geven, waarbij zal blijken dat veel is terug te brengen op de verschillende energieleverende processen in ons lichaam. Naast de bekende trainingsschema’s beschrijven we nieuwe trainingsprogramma’s. Deze houden rekening met ervaringen die door sommige personen wel eens als te weinig uitdagend worden ervaren.

In ieder geval komen verschillende trainingsvormen voor beginners aan bod, zoals wandelen (bijzonder geschikt voor de ouderen onder ons), fietsen en hardlopen. Tenslotte zullen we het in dit gedeelte hebben over blessures. Zeker de ongetrainde persoon loopt gevaar blessures op te lopen als men “zomaar als een wildeman te keer gaat”. Bij groepsbijeenkomsten met nieuwelingen blijkt iedere keer weer dat er personen zijn die de schade van vele jaren in slechts enkele uren willen inhalen. Gevaarlijk en dom!

Oefeningen voor warming up, stretching, cooling down en figuurverbetering

In het gedeelte over trainen houden we ons voornamelijk bezig met trainingsvormen om het uithoudingsvermogen te verbeteren dan wel op peil te houden. Als het gaat om oefeningen die ons een grotere soepelheid moeten geven (of anders gesteld, die stijfheid moeten tegengaan) dan zullen we speciale bewegings- en houdingsoefeningen moeten uitvoeren.

Bepaalde bewegings- en houdingsoefeningen zijn trouwens ook noodzakelijk als we gedurende een langere tijd gaan fietsen of hardlopen. We spreken dan van de warming up, stretching en de cooling down oefeningen. Al deze oefeningen treft u in dit gedeelte aan en het zal u niet verbazen dat een en ander ook op video wordt gedemonstreerd*. Een aantal oefeningen houdt zich bezig met houdingsverbetering en figuurcorrectie, met als bekend voorbeeld oefeningen voor “het buikje”. Het gedeelte over oefeningen kan snel worden doorgenomen. Het dient in ieder geval doorgenomen te worden alvorens men met de training begint. Dit om te voorkomen dat men de warming up, stretching en cooling down oefeningen bij de feitelijke training zou vergeten!

Les 5: Looptraining en krachtraining

Lopen
In deze les gaan we dieper in op een belangrijke vorm van de duursport nl. het lopen. Voor alle duidelijkheid merken we op dat het hier, evenals bij krachttraining om een onderwerp gaat dat u eventueel kunt overslaan. Het is absoluut niet noodzakelijk dat u zich in al die gebieden verdiept. Er geldt “alles mag, niets hoeft”.

Bij het lopen zullen we het niet hebben over specifieke korte-afstand inspanningen. Dat zijn sportonderdelen die een specifieke training behoeven en buiten de doelstelling van deze cursus vallen. We behandelen het lopen met name als een mogelijke vorm van duursport-activiteit. Deze vorm, naast het fietsen en het zwemmen is bij uitstek geschikt als het gaat om conditie-verbetering.

Krachttraining

Krachttraining is de enige vorm van een niet-duursport gerichte training in deze cursus. Het gaat hierbij in eerste instantie om trainingsvormen waarmee de spierfunctie wordt verbeterd. Uiteraard willen we nu niet direct van u een body builder maken, hoewel we wel uitleggen wat het verschil is in trainingsvormen die gericht zijn op toename van spiervolume en trainingsvormen die specifiek gericht zijn op krachtstoename. We zullen alleen oefeningen bespreken waarvoor men geen dure apparaten hoeft aan te schaffen.

Les 6: Stress … geestelijke rust

Als laatste onderwerp wordt stress behandeld. Tenslotte is er een sterke band tussen geest en lichaam. Als het lichaam niet goed wordt onderhouden zullen we ons geestelijk ook niet welbevinden en andersom, bij een gespannen geest lijdt doorgaans ook het lichaam. In dit gedeelte zullen we allereerst vertellen wat stress is en vooral dat enige vorm van stress altijd aanwezig moet zijn. Stress kan echter zulke vormen aannemen dat we er onder lijden. In deze les behandelen we hoe we deze vormen kunnen herkennen, en – nog belangrijker – wat we er dmv. ontspanningstechnieken aan kunnen doen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips