Wat te doen bij een astma aanval

Bij mensen met astma treedt af en toe, of zelfs vaak een astma-aanval op. Het belangrijkste symptoom is meestal moeilijkheden met de ademhaling, vergezeld van een beklemdheid in de borst en hoesten, waarbij buitensporig veel slijm wordt opgegeven. Het hijgende geluid is veel sterker bij het uitademen dan bij het inademen. De behandeling van de arts zal erop gericht zijn om deze ademhalingsmoeilijkheden zoveel mogelijk te beperken of te elimineren.

Zo nu en dan kunnen zich evenwel ernstiger en zelfs levensbedreigende astma-aanvallen voordoen. Symptomen van een ernstige astma-aanval zijn onder meer extreme moeite met ademhalen, een blauwige kleur van aangezicht en lippen, hevige angst, een versnelde pols en sterk transpireren. Hevige astma-aanvallen kunnen ook voorkomen bij iemand die geen astma heeft, maar is blootgesteld aan iets dat ernstige ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt, zoals aan giftige dampen.

Wat te doen bij astma

Spoedbehandeling
Ga na of het probleem geen verstikking is. Net als ieder ander kunnen astmapatiënten stikken doordat hun luchtweg wordt geblokkeerd door voedsel of een vreemd voorwerp. Als de problemen zich tijdens een maaltijd voordoen, zie dan Herkennen van een luchtwegverstopping. Blijf kalm en probeer de astmapatiënt gerust te stellen. Waarschuw de huisarts van de patiënt. Als u deze niet kunt bereiken, bel dan de waarnemend arts of de eerstehulpafdeling van het plaatselijke ziekenhuis.

astma inhaler

Zorg ervoor dat u, voordat u gaat bellen, alle medicijnen die de patiënt inneemt, bij de hand hebt. Als u de huisarts aan de telefoon hebt, noem dan duidelijk de naam en de leeftijd van degene die de astma-aanval heeft. Beschrijf de verschijnselen die de patiënt toont en geef andere bijzonderheden over zijn recente medische verleden. Vertel de arts welke geneesmiddelen en welke doseringen de patiënt op het ogenblik inneemt. Volg de instructies van de arts. In sommige gevallen zal hij u zeggen rustig te blijven, de patiënt een bepaalde dosis van het beschikbare medicijn toe te dienen en de aanval te laten overgaan. Hij kan u ook adviseren direct naar het ziekenhuis te gaan of een ambulance te laten komen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips