Amfipen

Amfipen is een geneesmiddel dat als werkzame stof ampicilline (een breed-spectrum antibioticum) in verschillende vormen (capsules, injectievloeistof) bevat. Het middel heeft een bacteriedodende werking ten aanzien van vele soorten bacteriën.

Amfipen

Toepassing. Infecties van de ademhalingswegen, urinewegen, maag-darmkanaal, huid en weke delen.

Voorzorgen/Waarschuwing. Patiënten die overgevoelig zijn voor penicilline mogen het middel niet gebruiken.

Gebruik tijdens zwangerschap. Amfipen kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, volgens voorschrift van de arts worden gebruikt.

Bijwerkingen. Huidreacties kunnen voorkomen. Typisch allergische verschijnselen, zoals galbulten en purpura, komen minder frequent voor. Bijwerkingen van de kant van het maag-darmkanaal (misselijkheid, braken) worden waargenomen. Dunne ontlasting komt soms voor.

Wijze van gebruik. Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. U dient daarom zijn aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. De dosering wordt afhankelijk van de aard en de ernst van de infectie individueel vastgesteld.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips