Gehoorverlies en gehoorapparaten

Ongeveer 5 tot 10 procent van de mensen zou profijt hebben bij het gebruik van een gehoorapparaat, maar ongeveer eenvijfde van hen draagt een dergelijk apparaat regelmatig. Sommige mensen realiseren zich niet of weigeren te geloven dat hun gehoor is verminderd. Andere zijn sceptisch en denken dat een gehoorapparaat hen niet kan helpen. Weer andere zijn argwanend wat gehoorapparaten betreft vanwege de ervaringen van kennissen waarbij een gehoorapparaat te wensen overliet.

Zet uw vooroordelen opzij. Vandaag de dag hoeven gehoorapparaten u geen vrees meer in te boezemen. De moderne modellen zijn meesterstukjes van techniek, gemakkelijk in het gebruik en kleiner dan de modellen van enkele jaren geleden. U moet u uitgebreid laten voorlichten om het voor u meest geschikte systeem te vinden, maar in de meeste gevallen van gehoorverlies zal een gehoorapparaat een uitkomst zijn.

Laat u goed onderzoeken

Als u vermoedt dat u aan gehoorverlies lijdt, ga dan naar uw huisarts. U kunt worden doorverwezen naar een KNO-arts (een specialist op het terrein van de keel, neus en de oren), die een volledig onderzoek zal doen en een serie gehoortesten zal afnemen. Soms kan een gehoorprobleem worden verholpen door een behandeling met geneesmiddelen of door een operatie. Dit geldt met name als het om een afwijking in het uitwendige of middenoor gaat. Als de afwijking zich echter in het binnenoor bevindt, is het gewoonlijk niet op deze wijze op te lossen. Een gehoorapparaat kan de oorzaak niet verhelpen maar kan wel het horen verbeteren.

Er zijn vele soorten apparaten

Gehoorapparaten zijn tegenwoordig compact en hebben vele mogelijkheden. Veel mensen dragen gehoorapparaten in het oor, maar de achter-het-oor-modellen worden ook nog vaak gebruikt. De modellen in het oor hebben in het algemeen net zo veel mogelijkheden als de achter-het-oor modellen. Zelfs mensen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies kunnen gebaat zijn bij het model dat achter het oor wordt gedragen. Zeer zelden en alleen in heel speciale gevallen zijn de zak-gehoorapparaten nodig. Bij deze modellen is het oorgedeelte via een draad verbonden met een microfoon en een versterker die in een kastje zijn ingebouwd en dat in een van de zakken wordt meegedragen.

Kinderen en volwassenen met een uitgesproken gehoorverlies, ook degenen met een doofheid door zenuwbeschadiging, kunnen baat hebben bij een cochlea-implantatie. De chirurg brengt een elektrode in het binnenoor aan waardoor de zenuw direct geprikkeld kan worden. Door de implantatie kan een mogelijkheid tot horen en het waarnemen van spraak- en omgevingsgeluiden verkregen worden. Bij de meerderheid van de mensen met een cochlea-implantatie ontstaat in combinatie met liplezen een duidelijke verbetering in het verstaan en begrijpen van gesproken teksten. Slechts een enkeling kan het gesprokene begrijpen zonder ook te liplezen.

De kosten voor gehoorapparaten worden geheel of grotendeels door het ziekenfonds of de verzekering gedragen en als een eigen bijdrage noodzakelijk is maar deze kan niet worden opgebracht, kan soms ook een bijdrage van de sociale dienst worden verkregen.

Gehoorapparaten moeten op de persoon worden aangepast om een goede prestatie en een aangenaam gebruik te waarborgen. Allereerst wordt er een afdruk gemaakt van uw gehoorgang, zodat het oorgedeelte exact past en dus prettig zit en op de juiste wijze het geluid doorgeeft aan uw oor.

Als u een gehoorapparaat uitkiest (of twee, één voor ieder oor), spreek dan een proefperiode af voordat de aankoop definitief wordt. Een periode van dertig dagen is meestal voldoende om het gehoorapparaat goed uit te proberen. Als het gehoorapparaat niet prettig zit of als uw gehoor niet duidelijk verbetert, kunt u beter met uw KNO-arts overleggen.

Tijdens het leren omgaan met het gehoorapparaat moet u zich realiseren dat uw gehoor nooit meer zal worden als vroeger. Een gehoorapparaat kan slechts de geluiden om u heen versterken. Om deze reden zal het de nodige aanpassing van u vragen voordat u goed met het apparaat uit de voeten kunt.

Waarschijnlijk moet u leren om de achtergrondgeluiden zoveel mogelijk te verminderen. Probeer uw gehoorapparaat eerst uit in een rustige omgeving. Dit geeft u de mogelijkheid te wennen aan de ’nieuwe’ geluiden die u zult horen. Draag uw gehoorapparaat dagelijks en zorg dat het dragen een gewoonte wordt.

Behandel uw gehoorapparaat voorzichtig. Vermijd blootstelling aan chemicaliën, bijvoorbeeld haarspray, of aan extreme koude of hitte. Veeg het oorgedeelte iedere dag schoon met een droge doek. Dompel uw gehoorapparaat nooit onder in water: het is niet waterdicht.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips