Syndroom van conn

Het syndroom van conn is een zeldzame ziekte, die ook primair hyperaldosteronisme genoemd wordt, werd in 1955 door de Amerikaanse arts Jerome Conn ontdekt. Het is een hormonale aandoening, die bij vrouwen ongeveer twee keer zo vaak voorkomt als bij mannen en wel meestal tussen het dertigste en vijfendertigste levensjaar.

Als gevolg van een verhoogde produktie van het hormoon aldosteron in de bijnierschors is de bloeddruk verhoogd en bestaan er stoornissen in de mineralenhuishouding van het lichaam. Men voelt zich moe, duizelig en men moet vaak grote hoeveelheden plassen.

Wat zijn de oorzaken van het syndroom van Conn?

De oorzaak voor deze aandoening is de verhoogde produktie van het hormoon aldosteron. In de meeste gevallen is dit het gevolg van een goedaardig gezwel (adenoom) in de bijnierschors. Minder vaak is de oorzaak een volume en gewichtstoename (hyperplasie) van de bijnierschors. Zelden is een kwaadaardig gezwel de oorzaak.

De regulatie van de verschillende bijnierschorshormonen en hun invloed op ons lichaam is precies gestuurd. Als dit complexe regulatiesysteem niet goed functioneert, dan zal dit snel tot een reeks van verschillende symptomen leiden. Het syndroom van Conn is slechts een voorbeeld van wat er bij een verkeerde werking van de bijnieren kan gebeuren.

syndroom van conn

Hoe wordt het syndroom van Conn behandeld?

Wordt een gezwel van de bijnierschors als oorzaak gevonden, dan moet dit operatief verwijderd worden. De mineralenhuishouding moet echter voor de operatie weer in balans gebracht worden. Daartoe kan de arts medicijnen of extra kalium voorschrijven. Als een hyperplasie de oorzaak van een verhoogde produktie van aldosteron is, vindt een langdurige behandeling met medicijnen plaats.

Wat doet de dokter?

Uw huisarts zal de bloeddruk controleren en vragen naar mogelijke klachten of symptomen. Eventueel moet de bloeddruk herhaaldelijk gecontroleerd worden. Er wordt bloed afgenomen, om de mineralenhuishouding te onderzoeken en vast te kunnen stellen, of met name de kaliumwaarden te laag zijn. Als de symptomen wijzen op het syndroom van Conn zal de huisarts u verwijzen naar een specialist.

Ziekteverloop

Het ziekteverloop bij het syndroom van Conn kan zeer verschillend zijn. Als er grote hoeveelheden van het hormoon aldosteron worden geproduceerd, kunnen de symptomen snel optreden. Hieronder vallen duizeligheid, bewustzijnsstoomissen, hartritmestoomissen, obstipatie, moeheid en vele andere stoornissen van het welbevinden. In de meeste gevallen is de patiënt echter klachtenvrij en wordt de aandoening pas bij een routine onderzoek ontdekt.

Is het syndroom van Conn gevaarlijk?

Als de aandoening op tijd en op de juiste wijze behandeld wordt, niet. Daalt het kaliumgehalte van het bloed echter in sterke mate dan kunnen hartritmestoomissen optreden. Dit komt slechts zelden voor. Blijft de ziekte gedurende langere tijd onbehandeld, dan kan onherstelbare beschadiging van de nieren ontstaan.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips