Yoga

Yoga is een natuurfilosofische levenskunst die zich gedurende duizenden jaren in India heeft ontwikkeld. Het is een van de oudste methodes ter wereld voor persoonlijke ontplooiing en heeft te maken met ieder aspect van de geestelijke, de lichamelijke en de verstandelijke gezondheid. Het is bovenal een leer die de mogelijkheid biedt gezond te blijven en harmonisch te leven. Elke onevenwichtigheid wordt gecorrigeerd vóór deze de gelegenheid krijgt een ziekte of een kwaal te veroorzaken.

Hatha yoga, de vorm van Yoga die buiten India het meest verspreid en bekend is, richt zich in hoofdzaak op het leren van lichamelijke oefeningen. In het westen bestaan deze uit strek-, ademhalings- en ontspanningsoefeningen die door intensieve training het geestelijk bewustzijn verdiepen. Bij alle oefeningen speelt de geestesgesteldheid een voorname rol, zodat gesproken kan worden van een harmonie tussen lichaam en geest.

In de filosofie van de Yoga wordt het lichaam als een voertuig beschouwd en hiervan is de geest de bestuurder en de ziel de ware identiteit. Beweging, emotie en intelligentie zijn de drie krachten die nodig zijn om het voertuig in goede banen te leiden. Yoga zoekt naar een balans van deze drie om daarmee een volledige zelfontwikkeling te bewerkstelligen, die uiteindelijk zal uitwerken in innerlijke vrede die wij allen, bewust of onbewust, toch zoeken.

Yoga

Nog maar een kleine twintig jaar geleden werd iemand die aan Yoga deed als een beetje exentriek beschouwd, tenminste in Europa. Nu wordt Yoga overal onderwezen, zowel individueel als in klasseverband. Het was in de beginfase vooral bij vrouwen populair omdat ze een manier hadden gevonden om langer lenig en fit te blijven, maar ook het aantal manlijke aanhangers neemt met de dag toe. Voor hen geldt het voornamelijk als een welkome genezing tegen spanningen en stress die ze dagelijks op hun werk tegenkomen.

Yoga is overal uitvoerbaar en kan door mensen van alle leeftijden en in alle levensstadia worden gedaan. Door de rijke therapeutische traditie kan Yoga behulpzaam zijn bij het voorkomen, behandelen en genezen van een groot aantal kwalen (ademhalingsstoornissen, problemen met de spijsvertering en van de spieren en nerveuze spanningen), bij zwangerschap en geboorte, herstel na operaties en na ongelukken en bij de zorg voor gehandicapten. Ook voor behandeling van drug- en alcoholverslaving kan Yoga worden toegepast. Tegenwoordig bevelen veel artsen hun patiënten Yoga aan om hen de mogelijkheid te bieden de kunst van het volkomen ontspannen aan te leren.

Oorsprong en filosofie van yoga

Het is niet exact aan te geven wanneer Yoga is ontstaan, maar uit archeologische onderzoeken is wel gebleken dat men al zo’n 5000 jaar geleden met de leer bekend was. In de verzameling geschriften die samen het heilig boek der Hindoes vormen, de ‘Veda’, wordt melding gemaakt van Yoga en in latere delen, daterend van 2500 v.Chr., de zgn. Upanishads, vindt men de voornaamste grondslagen van de leer.

Yoga betekent letterlijk ‘eenheid’ of ‘vereniging’ waarmee wordt aangegeven dat het uiteindelijke doel het samengaan van de individuele geest met het goddelijke of Absolute is. In de filosofie van Yoga worden mensen beschouwd als schepsels die een evolutie doormaken, die steeds moeten leren van de ervaringen die ze in deze wereld opdoen, een wereld die doordrongen van een subtiele energie, in Yoga termen ‘prana’ genoemd. Er bestaan duidelijke overeenkomsten tussen deze ‘prana’ en ‘chi’ die voorkomt in de acupunctuur en in onze westerse geneeskunde. Prana vloeit in het menselijk lichaam door kanalen die bekend zijn als ‘nadis’ (vergelijkbaar met de merdianen in de acupunctuur) en deze nadis zijn geconcentreerd in energiecentra die we ‘chakras’ noemen.

In de Yoga wordt een slechte gezondheid vaak toegeschreven aan gebrek aan evenwicht of een blokkade in de prana stroom. Door oefeningen volgt herstel. De ‘asanas’ (lichaamshoudingen) en ‘pranayama’ (ademhalingsoefeningen) waaruit de Hatha yoga bestaat zijn ontworpen om het lichaam te reinigen, zodat de prana rijkelijk en onbelemmerd kan vloeien.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips