Verslaving

Verslaving is een toestand van fysieke en/of psychische afhankelijkheid van verdovende middelen. Het middel moet steeds weer of regelmatig geconsumeerd worden om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. Verslaving kan men ook omschrijven als onvoorwaardelijk verlangen naar een bepaalde ervaring. Dit verlangen is zo sterk dat zelfs het verstand er aan ondergeschikt raakt. Verslaafden weten natuurlijk dat ze zichzelf schaden, maar kunnen het gebruik van het middel toch niet laten. Verslaving belemmert de ontplooiing van de persoonlijkheid en heeft vaak tot gevolg dat sociale contacten verloren gaan.

Welke verdovende middelen bestaan er?

De arts krijgt vooral met verslavingen te maken waarbij iemand van een bepaalde stof afhankelijk is. Het meest gebruikte verslavende middel is alcohol. Alleen in Nederland wordt het aantal mensen dat van alcohol afhankelijk is al op 350.000 geschat. Op de tweede plaats staat de afhankelijkheid van medicijnen, vooral van kalmeringsmiddelen (sedativa) en pepmiddelen (stimulantia). Bij verslaving wordt over het algemeen direct aan de afhankelijkheid van drugs en heroïne gedacht. Verslaving anders dan aan stoffen, krijgt steeds meer aandacht in de psychologie en in de psychiatrie.

Geen mens is volledig vrij van een zekere verslaving. Men is ‘gewoon verslaafd’, bereid alles te doen om aan een bepaald verlangen toe te kunnen geven, het verlangen om te eten, te drinken, te werken, schoon te maken of televisie te kijken. Maar als men werkelijk ‘ziekelijk verslaafd’ is, lijdt de betreffende persoon er zelf onder, de gezondheid wordt geschaad, het prestatievermogen en sociaal functioneren gaan achteruit.

Verslaving is niet aan een bepaalde persoonlijkheid gebonden. Ze ontstaat eerder door een wisselwerking van persoonlijke aanleg, omstandigheden en bepaalde eigenschappen van het verdovende middel. Heroïne werkt bijvoorbeeld heel sterk verslavend, met andere woorden: het maakt zeer snel afhankelijk.

Verslaving

Door het gebruik van verslavende middelen kan men makkelijk remmingen en stress afbouwen, tijdelijke ontspanning bereiken, eenzaamheid en frustraties vergeten en alleen of in gezelschap een intensieve roes ervaren. Als deze toestand beëindigd is, verlangt men meestal naar herhaling, want de ui terlijke en innerlijke redenen voor het gebruik zijn niet veranderd.

Hoe komt men van de verslaving af?

Bij alle vormen van verslaving is het terugvalpercentage na therapie vrij hoog. Toch moet men alles proberen om van een (vaak levensgevaarlijke) verslaving af te komen. Het ene verslavende middel door een ander vervangen is hierbij zeker geen duurzame oplossing, omdat het probleem blijft bestaan. Zo kan iemand van een geneesmiddelenverslaving afkomen, maar in plaats daarvan overmatig alcohol of sigaretten gaan gebruiken. Ook als de verslavende stof door iets vervangen wordt dat niet aan een stof gebonden is, bijvoorbeeld in plaats van alcohol drinken alleen nog maar televisiekijken, is de toestand in feite onveranderd. Zolang alleen het middel vervangen wordt, blijven de oorzakelijke factoren van de verslaving bestaan en wordt het eigenlijke probleem niet opgelost.

Consultatie en zelfhulp

Inmiddels bestaat er voor iedere soort verslaving een reeks verschillende mogelijkheden voor consultatie en therapie. Als men merkt dat men door de verslaving lichamelijk of sociaal achteruitgaat, kan men beter een van de betreffende consultatiebureaus raadplegen. Zelfhulpgroepen, bijvoorbeeld Alcoholics Anonymous, blijken een van de belangrijkste bijdragen te leveren in de begeleiding van verslaafden. Ze geven de mensen het gevoel ergens bij te horen en begrepen, maar ook gecontroleerd te worden. Daardoor hebben ze het terugvalpercentage aanzienlijk helpen verkleinen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips