Lichaamstaal

Iedereen spreekt het en iedereen begrijpt het, ook al weet niet iedereen het van zichzelf. Onder lichaamstaal verstaan we alle signalen die we geven aan andere mensen zonder woorden te gebruiken. Wetenschappers spreken van nonverbale communicatie. Naast de meest uiteenlopende houdingen en gebaren behoren tot de lichaamstaal ook geluiden, bijvoorbeeld lachen.

Bij intiem contact zijn gelaatsuitdrukkingen, de ander aanraken en andere signalen vaak duidelijker en effectiever dan woorden. Maar ook in het gewone dagelijkse leven, bijvoorbeeld op het werk, wisselen we voortdurend nonverbale boodschappen uit.

Het gelaat

We kunnen onze gelaatsuitdrukkingen heel bewust gebruiken. Ouders doen dat vaak. Hun kinderen begrijpen meteen dat een strenge blik een vermaning is. Desondanks zijn er niet veel mensen die hun gelaat totaal onder controle hebben. Ergernis, schrikken, schaamte en andere gevoelens zijn duidelijk van een gezicht af te lezen. Voor het omgaan met andere mensen is het van belang dat de mimiek overeenkomt met hetgeen men zegt. Hoe vaker we iemand tegenkomen, hoe opener we meestal worden. In onze cultuur is het belangrijk, dat we met de ander oogcontact houden. Als u iemand aankijkt, laat u merken hem of haar serieus te nemen.

Gebaren

In welke mate men armen en handen gebruikt om woorden kracht bij te zetten varieert niet alleen van mens tot mens, maar ook van land tot land. Wat wij overdreven heftige gebaren vinden, is in zuidelijke landen heel gewoon.

Lichaamstaal

Houding

Wie voorovergebogen schuifelend een kamer binnenkomt, laat op deze wijze zien, dat hij dat met tegenzin doet. Een slechte houding leidt er in ieder geval toe dat onze bewegingen log en onrustig worden. Als we goed rechtop lopen, komen de bewegingen veel harmonieuzer over. Met de armen over elkaar zitten is typerend voor een afwerende houding bij onaangename of ongewone situaties. Hetzelfde geldt voor de benen. Het met de benen over elkaar zitten of de voeten achter de stoelpoten haken, getuigt van een afwerende of steunzoekende houding. Toch moet men voor het trekken van conclusies altijd de gehele situatie erin betrekken.

Hoe leert men de lichaamstaal?

Stelt u zich voor dat u met uw chef over uw salaris wilt spreken. Probeer in een dergelijke situatie een ontspannen zithouding aan te nemen, ook als u inwendig gespannen bent. Op deze manier straalt u toch rust uit, waardoor ook uw gesprekspartner rustig wordt. Hierdoor kunt u zich weer daadwerkelijk op uw gemak voelen. Een belangrijke basisregel is: wend uw blik niet af van de ander. Een ‘open vizier’ maakt u in deze niet kwetsbaarder, maar juist sterker.

Typerende signalen

* Met de vingers door het haar strijken, wijst op nervositeit.
* Iemand die geprikkeld is, begint vaak de voeten onrustig te bewegen.
* Gekruiste onderbenen geven aan dat iemand onder druk staat of zich bedreigd voelt.
* De armen strak over elkaar kan betekenen dat die persoon met rust wil worden gelaten.
* Een gefronst voorhoofd maakt een onrustige, gespannen indruk.
* Nagelbijten is een uiting van innerlijke spanning en onzekerheid.
* Omhooggetrokken schouders wijzen op een in zijn geheel gespannen lichaam.
* Een vooruitgeschoven kin wijst op agressiviteit of inspanning.
* Met de handen in elkaar wrijven duidt op stress.


Relevante artikelen
1 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips