ADHD

ADHD is een benaming afkomstig uit de psychiatrie. ADHD staat voor attention deficit hyperactivity disorder, wat in het Nederlands aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis betekent. Deze stoornis beslaat een cluster aan symptomen zoals bijvoorbeeld: concentratieproblemen, rusteloosheid, impulsief gedrag en leermoeilijkheden. De symptomen ontstaan op de kinderleeftijd en werken veelal belemmerend bij het dagelijks maatschappelijk functioneren. ADHD bij kinderen gaat vaak gepaard met meerdere psychiatrische stoornissen zoals stemmingswisselingen, angst- en gedragsstoornissen. De stoornis komt ook op volwassenleeftijd nog voor.

Voorkomen

Uit recent medisch-wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 7 tot 8% van de naar schoolgaande kinderen ADHD heeft. Tevens bleek dat 2 tot 5% van de volwassenen deze stoornis heeft. Het voorkomen varieert met een aantal risicofactoren, waaronder leeftijd, mannelijk geslacht, chronische gezondheidsproblemen, problemen in de familie, aanwezigheid van ontwikkelingsstoornissen en het wonen in een stad. ADHD komt in ieder land ter wereld ongeveer in dezelfde mate voor bij de bevolking. De stoornis ontstaat in principe vroeg in het leven. Bij jongens wordt de diagnose drie keer zo vaak vastgesteld dan bij meisjes. In ongeveer de helft van de patiënten nemen de belemmeringen af in de loop van het leven. Bij ongeveer 1 op de 10 personen blijft de stoornis in dezelfde sterkte aanwezig. Veel patiënten die op jonge leeftijd met hiermee gediagnosticeerd zijn, blijven gedurende hun hele leven last houden van problemen in het sociale functioneren.

Oorzaak

Er is de laatste jaren ontzettend veel onderzoek verricht naar het ontstaan van ADHD. Onderzoek heeft aangetoond dat sommige hersengebieden iets kleiner zijn of afgenomen activiteit hebben bij mensen met deze stoornis. Erfelijkheid speelt een rol bij het ontstaan en vaak hebben de ouders van deze patiënten een vorm van ADHD. Wanneer het in de familie voorkomt, is er een verhoogd risico op het krijgen van een aangedaan kind. Omgevingsfactoren hebben geen invloed op het ontstaan. Wel kan een prikkelrijke, drukke omgeving de symptomen bij patiënten verergeren. Ten slotte is er helaas weinig bekend over de exacte ontstaanswijze van ADHD.

Symptomen

Patiënten kunnen de volgende symptomen vertonen:

 • Ze kunnen gemakkelijk afgeleid worden tijdens het luisteren.
 • Ze kunnen zich snel gaan vervelen, tenzij het ​​is iets waar ze van genieten.
 • Ze kunnen moeite hebben bij het organiseren van of het invullen van een taak, huiswerk,
 • en opdrachten.
 • Ze kunnen vaak dingen vergeten of spullen kwijtraken.
 • Ze lijken vaak niet te luisteren als ze worden aangesproken op hun gedrag.
 • Ze kunnen dagdromen, gemakkelijk verward raken en moeilijk stil zitten.
 • Ze hebben moeite met het vlot en correct opnemen van informatie.

Diagnose

In de meeste gevallen wordt de diagnose ADHD gesteld door een psychiater of psycholoog. Alleen een arts is bevoegd om eventueel medicatie voor te schrijven. Voor het stellen van de diagnose worden verschillende testen en observaties gebruikt. Het wordt gediagnosticeerd door een beoordeling van iemands jeugdgedrag en mentale ontwikkeling. Bij het stellen van de diagnose (op iedere leeftijd) moeten de effecten van drugs, medicijnen en andere medische of psychiatrische problemen als verklaringen voor de symptomen uitgesloten worden. Kinderen komen vaak bij de arts terecht doordat leerkrachten of ouders abnormaal gedrag van het kind bemerken.

 

De diagnose wordt gesteld op basis van een bepaald aantal criteria. Er zijn drie subtypes ADHD:

 • Het overwegend aandachtstekort type presenteert zich met symptomen als snel afgeleid zijn, vergeetachtigheid, dagdromen, desorganisatie, slechte concentratie, en moeite met het voltooien van taken.
 • Het overwegend hyperactief-impulsieve type presenteert zich met overmatige plukkerigheid en rusteloosheid, hyperactiviteit, moeite met blijven zitten en onvolwassen gedrag.
 • Het gecombineerde type is een combinatie van de bovengenoemde twee subtypen.

De eerste symptomen moeten al tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar zijn ontstaan. Tevens moeten de symptomen zich voordoen in ten minste twee verschillende omgevingen, dus bijvoorbeeld thuis en op school. Het gedrag zorgt voor problemen in de sociale-, school- en werksfeer. De meeste kinderen met ADHD hebben het gecombineerde type. Op de volwassenleeftijd verdwijnt vaak de rusteloosheid en ziet men meer dat concentratiestoornissen op de voorgrond staan.

Behandeling

De behandeling kan voor iedere patiënt anders zijn. Het is belangrijk dat de juiste behandeling per patiënt bepaald wordt. Een behandeling bestaat meestal uit medicatie in combinatie met psychologische, educatieve, sociale en voedingsinterventies. Het is voor de effectiviteit van de behandeling belangrijk dat de patiënt en zijn of haar ouders/partner, andere familieleden en leerkrachten/schoolleiding actief bij het opstellen en uitvoeren van het behandelplan betrokken worden. Op deze manier is de kans van slagen van de behandeling het grootst. Vaak wordt methylfenidaat (Ritalin) als medicijn voorgeschreven. Gedragstherapie en psycho-educatie zijn veel gebruikte niet-medicamenteuze behandelingen. Bij psycho-educatie wordt de patiënt aangeleerd om met zijn belemmeringen om te gaan. Tevens wordt soms een suikervrij dieet aangeraden.

Prognose

Uit onderzoek is gebleken dat 5% van de aangedane personen uiteindelijk een universitaire graad behaald in tegenstelling tot 28% van de niet-aangedane bevolking. Verder blijft ADHD in de volwassenheid in ongeveer 30-50 % van de gevallen bestaan. Veel aangedane volwassenen blijven daarom ook vaak op latere leeftijd problemen in de sociale- en werksfeer houden.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips