Patiëntenrecht afkortingen

Hier vindt u alle Patiëntenrecht afkortingen

Wetten

AMvB Algemene maatregel van bestuur

AWB Algemene wet bestuursrecht

AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten

BOPZ Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

KZ Kwaliteitwet zorginstellingen

MOOZ Wet medefinanciering oververtegenwoordiging ouderen ziekenfondsverzekerden

WGBO Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

WKCZ Wet klachtrecht cliënten zorgsector

WMCZ Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

WMK Wet op de medische keuringen

WOD Wet op de orgaandonatie

WTG Wet tarieven gezondheidszorg

WTZ Wet op de toegang tot de ziektekostenverzekeringen

Zfw Ziekenfondswet

Gezondheidsinstellingen/-beroepsorganisaties

AAG Artsenfederatie Additieve/Alternatieve Geneeswijzen

ABNG Artsenvereniging tot Bevordering van de Natuurgeneeskunde

ANG Alliantie Natuurlijke Geneeswijzen

ANT Associatie Nederlandse Tandartsen

DHV Districts Huisartsenvereniging

KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

LHV Landelijke Huisartsen Vereniging

LVG Landelijke Vereniging voor Gezondheidscentra

LVT Landelijke Vereniging van thuiszorg

NAAV Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

NMT Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Tandheelkunde

NOV Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

NVA Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

NVAA Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen

NVNR Nederlandse Vereniging voor Neuraal-/Regulatietherapie

NVVz Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

PVP Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg

RIAGG Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg

TIP Tandheelkundig Informatie Punt

VAMG Vereniging van Artsen voor Manuele Geneeskunde

VGGN Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland

VGN Vereniging Gehandicaptenzorg

VHAN Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland

VMFVP Vereniging van Medewerkers Fysiotherapeuten in een Vrijgevestigde Praktijk

WZF WoonZorg Federatie

Consumenten/patiëntenorganisaties

IKG Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

LIP Landelijk Informatiepunt voor Patiënten

NP/CF Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie

NPV Nederlandse Patiënten Vereniging

RP/CP Regionaal Patiënten/Consumenten Platform

SGC Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken

SOKG Stichting Ondersteuning Klachtenopvang Gezondheidszorg

Overige

COTG Centraal orgaan Tarieven Gezondheidszorg

ECD Economische Controle Dienst

GVP Geneeskundige Verzorging Politie

IZA Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland

IZR Interprovinciale Ziektekostenregeling

NIVEL Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

PCP patiëntencontactpersoon

PVP patiëntenvertrouwenspersoon

SPP Standaardpakketpolis

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips