Regels voor het gebruik van geneesmiddelen

■ Wees voorzichtig met elk geneesmiddel, hoe onschadelijk het ook mag lijken In elk geneesmiddel kan gevaar schuilen. De geneeskrachtige werking en vergiftigende werking zijn gewoonlijk twee uitingen van een zelfde eigenschap, zij het op verschillend doseringsniveau.

■ Lees het etiket en andere aanwijzingen op de verpakking goed na Houdt u stipt aan de aanwijzingen voor het gebruik. Doe dit vooral ook indien daarbij staat vermeld of de geneesmiddelen voor of na het eten moeten worden ingenomen. Bij verscheidene geneesmiddelen kan dit zeer belangrijk zijn. ‘Zich houden aan de gebruiksaanwijzing’ betekent ook de kuur afmaken als de arts dat voorschreef, of die mededeling in de apotheek werd gedaan. Ook al voelt u zich na enkele dagen wat beter, de kans bestaat dat bij niet-af-maken van de kuur de klachten terugkomen.

■ Lees altijd aandachtig de bijsluiter van het geneesmiddel Is het een verpakt geneesmiddel, lees dan ook aandachtig waarvoor het is bestemd en de eventueel bijgesloten waarschuwing, ook al hebt u dit preparaat reeds eerder gebruikt.

■ Houd medicijnen buiten het bereik van kinderen Wanneer kinderen medicijnen hebben gebruikt die niet voor hen bestemd waren (bijvoorbeeld tabletjes uit oma’s tasje gesnoept), bestaat de mogelijkheid dat zij hiervan een schadelijke werking ondervinden. Aarzel niet om in zulke gevallen direct maatregelen te nemen. Die bestaan uit het waarschuwen van de huisarts en het meebrengen van wat het kind heeft ingenomen.

Niet in paniek raken en niet trachten om het kind in kwestie zelf te behandelen en vooral geen melk of iets dergelijks laten drinken. Is de huisarts niet te bereiken, ga dan naar de dichtstbijzijnde apotheek of eerste-hulp-afdeling van een Geneeskundige Dienst of ziekenhuis. Steeds precies zeggen wat er is gebeurd en het medicijn in kwestie meebrengen.

geneesmiddelen

■ Hoe te handelen bij geen effect. Blijft het te verwachten effect van een geneesmiddel, toegepast zoals de gebruiksaanwijzing aangeeft, achterwege, raadpleeg dan uw arts. Probeer geen ander product.

■ Gebruik bij jonge kinderen. Geneesmiddelen voor jonge kinderen mag men uitsluitend gebruiken indien op de verpakking en/of het etiket staat aangegeven, dat het voor hen geschikt is. Blijft de gewenste werking uit, raadpleeg dan uw huisarts.

■ Toepassing van meer dan één middel. Bent u onder behandeling van een arts, neem dan geen ander geneesmiddel in dan hetgeen hij u heeft voorgeschreven, zelfs geen preparaat van een andere arts tenzij hij van het eerder voorgeschreven op de hoogte is. Twee geneesmiddelen kunnen elkaars werking opheffen of juist op gevaarlijke wijze versterken.

■ Bewaren van geneesmiddelen. Bewaar geneesmiddelen in een afgesloten donkere kast op een koele plaats en altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar geneesmiddelen nooit langer dan één jaar. Sommige geneesmiddelen kunnen aanzienlijk korter bewaard worden. Dit is dan steeds op de verpakking aangegeven in de vorm van een uiterste datum. Maak er een gewoonte van bij aanschaffing van een verpakt geneesmiddel de datum van aankoop op het etiket te schrijven.

■ Weggooien of vernietigen van geneesmiddelen. Breng oude medicijnen, zo mogelijk geëtiketteerd of in de oorspronkelijke verpakking, terug naar de apotheek. In gemeenten die een depot voor klein chemisch afval hebben, kunnen oude geneesmiddelen ook daar ingeleverd worden.

De voorgeschreven geneesmiddelen zijn vaak speciaal voor u samengesteld en in het bijzonder voor uw specifieke gezondheidstoestand op dat ogenblik. Een dergelijk preparaat kan ongeschikt zijn voor langdurige bewaring en kan gevaarlijk zijn voor anderen.

Ook kan men het restant van een geneesmiddel grondig vernietigen; gooi echter nooit geneesmiddelen in de vuilnisbak. Vloeistoffen, poeders, zalven e.d. kan men met veel heet water door de gootsteen spoelen, tabletten kan men eerst fijnmaken en dan wegspoelen.

■ Geneesmiddelen en dieet. Patiënten met een zoutarm, zoutloos, suikervrij of ander speciaal, beperkend dieet moeten overleg plegen met hun arts of apotheker om goed geïnformeerd te raken over de bestanddelen die het geneesmiddel bevat. Sommige geneesmiddelen bevatten suiker of zout. Hetzelfde geldt voor patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde kleurstoffen of andere additieven.

■ Zwangerschap en borstvoeding. Neem geen enkel geneesmiddel in tijdens de zwangerschap of gedurende de borstvoeding zonder uitdrukkelijk goedvinden van uw arts. Informeer bij zwangerschap of de wens zwanger te raken goed bij arts of apotheker of het middel gebruikt mag worden. Overleg bij borstvoeding eveneens met arts of apotheker. Sommige geneesmiddelen komen ook in de moedermelk terecht en kunnen ongewenste effecten op de zuigeling hebben.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips