Zuurstoftoediening

Wanneer u een chronische longziekte hebt, kan uw huisarts u het gebruik van zuurstof thuis voorschrijven. Dit wordt tegenwoordig veel toegepast, onder voorwaarde dat er inderdaad een tekort aan zuurstof in het bloed is aangetoond. Eerst moet vastgesteld worden hoeveel zuurstof (uitgedrukt in liter per minuut) nodig is om het zuurstofgehalte in het bloed op een aanvaardbaar niveau te brengen.

zuurstoftoediening

Extra zuurstof kan de kortademigheid verlichten en het gevoel van welbevinden doen toenemen, maar wordt in de eerste plaats voorgeschreven om het hart te ondersteunen. Vooral de hartfunctie heeft namelijk te lijden onder zuurstoftekort. Om optimaal profijt te hebben van extra zuurstoftoediening moet u daarom de voorschriften precies opvolgen.

Neem de juiste voorzorgsmaatregelen bij zuurstoftoediening

Vuur brandt gemakkelijker in een zuurstofrijke omgeving, dus let daar speciaal op wanneer u in huis zuurstof gebruikt. Houd voorwerpen die vonken, vlammen of intense hitte verspreiden, uit de buurt van het zuurstofapparaat. Hiertoe behoren onder andere rookmaterialen, lucifers, aanstekers, elektrische straalkachels en elektrische toestellen als verwarmingskussens, radio’s en haardrogers. Houd ook ontvlambare materialen uit de buurt, zoals alcohol, spuitbussen, brandbare vloeistoffen en alle uit petroleum gefabriceerde huishoudelijke artikelen, waaronder vaseline en parfums. Stel de zuurstofcilinder en de hulpapparatuur nooit bloot aan temperaturen boven 50° C.

Behandeling van het apparaat

Zorg dat de zuurstofcilinders goed vastgemaakt zijn en niet kunnen omvallen. Ze zijn zwaar en gevaarlijk. Wanneer de cilinders niet in gebruik zijn, moeten ze goed afgesloten zijn met beschermdoppen. Bij het installeren van de regulator moet u de instructies van de technicus nauwkeurig opvolgen. Voordat de regulator wordt aangebracht, moet de klep iets worden geopend en onmiddellijk weer worden gesloten. Dit verwijdert stof of brandbaar materiaal.

De draagbare cilinder

Wanneer u 24 uur per dag zuurstof nodig hebt, kan uw huisarts ook het gebruik adviseren van een draagbare zuurstofcilinder, zodat u zonder de grote cilinder kunt bewegen. De regels die hierboven zijn gegeven, gelden evenzeer voor draagbare cilinders. Draagbare cilinders bevatten maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Langere uitstapjes (meer dan enige uren) vereisen meer voorbereiding om zeker te zijn van een ononderbroken toevoer van zuurstof.


Relevante artikelen
1 reacties
  1. Hermans Jeannine

    Geachte,
    Ik ben longpatiënt en rook ongeveer 5 sigaretten per dag, heb ook chronische bronchitis en copd.dagelijks 3 x aerosol en 3*3puffen Symbicort – 3* 1 puf atrovent en een zakje 600 Lysomuscil.dagelijks hoesten massa’s groen geel sputum, nu heb ik ook pseunomonas cadeau gekregen. Ze is resistent tegen alles net zoals de anaëroben die mijn man overleefd heeft dankzij 2 maanden 2x p/dag in de Kesson (duikers) Zou dat voor mij ook niet helpen. Dank bij voorbaat en beleefde groeten Jeannine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips