Het nieuwe schooljaar

Gedurende de schooljaren (van 6 tot en met 12 jaar) zal een kind geleidelijk zijn belevingswereld groter zien worden. Leeftijdgenoten en onderwijzers krijgen een grotere invloed naarmate een kind meer onafhankelijk wordt van het gezin. Er gaan nieuwe relaties ontstaan buiten het eigen gezin.

Het zesde levensjaar betekent voor een kind het begin van het officiële onderwijs, ofschoon vijfjarigen al verplicht de onderbouw van de basisschool bezoeken, en ook de meeste vierjarigen al naar school gaan. De leerprogramma’s voor kinderen beneden de 6 zijn echter minder gestructureerd en worden op een speelse manier aangeboden. In de derde groep, vroeger was dit de eerste klas, wordt dat anders.

Van een kind wordt nu geëist dat hij zich houdt aan de regels van een autoriteit buiten het gezin en dat hij bijna al zijn tijd besteedt aan leren. Plotseling heeft een kind minder tijd om te spelen of te genieten van het ongedwongen leren van de kleuterjaren. Op school wordt van een kind verwacht dat hij een nogal strak rooster volgt. Deze nieuwe regels vormen een verdere beperking van de grenzen die in de kleuterjaren al aan een kind werden gesteld.

Evenals jongere kinderen zijn kinderen op de schoolleeftijd in het algemeen gezond, actief en enthousiast. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat het vaak moeilijk voor hen is hun energie en uitbundigheid voldoende in toom te houden om zich te schikken naar strengere gedragsregels, thuis en op school. Problemen met het horen en het zien, leermoeilijkheden, concentratiestoornissen en hyperactiviteit kunnen nu aan het licht komen. In de gezinssfeer – of zelfs in die van het kinderdagverblijf – hebt u problemen misschien enigszins kunnen omzeilen door de situatie aan te passen aan de mogelijkheden van uw kind. In de schoolsituatie is dat echter niet meer mogelijk. Dergelijke problemen moeten nu worden vastgesteld en behandeld. Het kan u met trots vervullen getuige te zijn van de prestaties van uw kind en mee te maken hoe hij zich met succes aanpast aan de nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd kan het u angst inboezemen, omdat uw kind dingen gaat ontdekken die nieuw of onbekend zijn en waarmee u het misschien niet eens bent, of u voelt zich misschien teleurgesteld nu u minder controle over uw kind hebt. Wees er echter van overtuigd dat u nog steeds een heel belangrijke rol hebt te vervullen in het begeleiden van uw kind in deze periode van enorme lichamelijke en psychosociale ontwikkeling. De toenemende onafhankelijkheid van uw schoolkind zal in welkome tegenstelling staan tot het voortdurende beroep dat hij als kleuter op u deed. Hoewel het natuurlijk gemakkelijk is dat uw kind, dat in toenemende mate onafhankelijk wordt, zichzelf bezighoudt, moet u toch blijven zorgen voor een open en vertrouwelijke relatie, wil deze ook tijdens de woelige puberteit en daarna behouden blijven.

Trek veel op met uw kind. Praat met hem over zaken die zijn belangstelling hebben. Als u de verstandhouding in deze voor de vorming kritische jaren weet te bewaren, zal dat later van onschatbare waarde zijn.

De bedoeling van dit hoofdstuk is u in zicht te geven in de belangrijke rol die u kunt spelen in de ontwikkeling van uw kind, nu hij tijdens de schooljaren op weg is naar de puberteit. Het schetst eveneens de normale groei en ontwikkeling van schoolkinderen. Anders dan de veranderingen die in de puberteit optreden, voltrekt de ontwikkeling van het schoolkind in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht zich geleidelijk en gestaag. Niettemin is dit alles voor u onbekend. School, leeftijdgenoten en de naderende puberteit bieden u nieuwe uitdagingen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips