Oogtraining

Bent u ontevreden over de schoolresultaten van uw kinderen? Ondervinden uw kinderen problemen met op het bord kijken of bij het werken uit boeken? Als uw kind moeilijkheden ondervindt met het schoolwerk of zich niet goed kan concentreren, wilt u natuurlijk helpen. In zulke gevallen denken veel mensen aan problemen met de ogen. Als u denkt dat uw kind niet zo goed kan zien, laat dan de ogen nakijken. Wees echter voorzichtig met zogenaamde ’oogtraining’. De meeste oogartsen hechten weinig waarde aan een dergelijke benadering.

Oogtraining

De beloften voor Oogtraining

Bij oogtraining wordt getracht met speciale oefeningen en door gebruik te maken van brillen het gezichtsvermogen van de kinderen te versterken. De voorstanders van deze behandeling stellen dat door de oogtraining de schoolprestaties en ook sportprestaties verbeteren. Er is geen enkel bewijs dat met dergelijke trainingen ook daadwerkelijk resultaat geboekt wordt.

Bij wie kunt u terecht met oogproblemen?

Als u problemen met uw ogen hebt of denkt te hebben, is uw huisarts de eerst aangewezene om te raadplegen. Een groot aantal oogaandoeningen kan door de huisarts behandeld worden. Hij zal u zonodig doorverwijzen naar een oogarts. Een oogarts is een arts die na de studie geneeskunde de specialistische opleiding voor oogheelkunde heeft gevolgd. Een oogarts is in staat om oogaandoeningen zowel met behulp van geneesmiddelen als door operatieve ingrepen te behandelen.

Een optometrist is geen arts maar heeft een speciale opleiding gevolgd, waardoor hij in staat is om een aantal oogafwijkingen, vooral refractieafwijkingen, te diagnostiseren en uw gezichtsvermogen zonodig met behulp van een bril of contactlenzen te verbeteren. Een opticien is een iemand die de brillenglazen of contactlenzen op voorschrift van een arts of optometrist vervaardigt. Hij zorgt ervoor dat de brillenglazen of contactlenzen op de juiste sterkte worden geslepen. Vaak is een opticien ook optometrist zodat hij ook de gezichtsscherpte kan bepalen en een brilvoorschrift kan samenstellen. Voor vele verzekeringen is het dan echter wel noodzakelijk dat het brilvoorschrift mede door een arts wordt ondertekend.

Wat kunt u doen voor Oogtraining?

Als u denkt dat uw kind niet goed kan zien, laat dan de ogen van uw kind nakijken. Ga naar uw huisarts of informeer wanneer de jeugdarts op school verwacht wordt. Een ogentest is belangrijk omdat kinderen zich vaak niet van het probleem bewust zijn. Als inderdaad blijkt dat uw kind een oogprobleem heeft, kunnen de juiste maatregelen, bijvoorbeeld een bril, worden genomen. Als uw kind problemen heeft met de aangeboden leerstof, bespreek dit dan met de leerkracht en eventueel uw huisarts. Eventueel kan uw kind op school of bij een gespecialiseerde organisatie een test ondergaan om de oorzaak van het leerprobleem te achterhalen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips