Psychotherapie

Psychotherapie is een methode om emotionele problemen te behandelen door middel van een steunende relatie tussen therapeut en patiënt. De therapeut zal er alles aan doen om de patiënt zich op zijn gemak te laten voelen bij het bespreken van problemen en conflicten. De patiënt moet er ook in geloven dat hij geholpen kan worden. De therapeut zal de problemen interpreteren en verschillende manieren voorstellen om deze te verwerken.

Er bestaan veel verschillende vormen van psychotherapie, maar deze kunnen allemaal verdeeld worden in twee categorieën. De ene categorie wordt gevormd door de psychodynamische therapievormen. Deze zijn bedoeld om de patiënt een beter begrip te geven van de psychologische krachten die zijn doen en laten beïnvloeden, met de bedoeling dat deze inzichten mogelijkheden bieden voor verandering. Psychoanalyse is een welbekend voorbeeld van deze soort therapie, maar wordt de laatste tijd niet meer zo vaak toegepast.

De tweede categorie wordt gevormd door de gedragstherapieën die, zoals de naam al zegt, zich niet bezig houden met innerlijke gevoelens en motiveringen, maar in plaats daarvan gebruik maken van technieken om specifieke gedragsstoornissen te veranderen. Een therapie om een tegenzin tegen roken op te wekken is een voorbeeld van gedragstherapie. Psychotherapie kan de wereld buiten de patiënt niet veranderen. Psychotherapie zal de stress van een baan of financiële problemen niet wegnemen en de persoonlijkheid van een moeilijke huwelijkspartner niet veranderen. Wat psychotherapie wel kan doen, is iemand helpen beter om te gaan met de problemen in zijn omgeving, zijn eigen prioriteiten te stellen en zijn eigen reacties op stress te beoordelen. Iemand leert zichzelf hierdoor te begrijpen en te aanvaarden zoals hij is.

In de praktijk bestaan de meeste therapieën uit een combinatie van zelfonderzoek door de patiënt en ondersteuning en leiding door de therapeut. Psychotherapie kan plaatsvinden tussen één patiënt en één therapeut, of in een groep. Psychodrama is een unieke vorm van groepstherapie. Psychodrama kan uit enkele zittingen bestaan, waarin een specifiek probleem behandeld wordt of uit een langdurige behandeling zonder tevoren vaststaand einde. Psychotherapie is gewoonlijk een combinatie van besprekingen, uiteenzettingen, ontspanning, onderzoek en ondersteuning. Bij psychotherapie wordt ernaar gestreefd verbindingen tot stand te brengen tussen de innerlijke ervaringen van de patiënt en zijn reacties op de gebeurtenissen van het leven.

De groep van gedragstherapieën omvat een groep verwante methoden en technieken die alle gebaseerd zijn op de theorie van het leren. In plaats van aan te nemen dat een probleem een symptoom is van een primaire psychische stoornis, werken gedragstherapeuten aan het probleemgedrag zelf. Ze richten zich erop de patiënt te helpen zijn reactie op een bepaald probleem te veranderen. Omdat te bereiken maken ze meestal gebruik van klassieke conditioneringsprincipes – de basis van het beroemde experiment van Pavlov met honden. Door geprogrammeerde desensitisatie, bijvoorbeeld herhaalde blootstelling aan een specifieke situatie of prikkel die de patiënt bang of van streek maakt, kan de patiënt leren een fobie of een angst te overwinnen. Andere methoden van gedragstherapie zijn training om angst te overwinnen, training in sociale vaardigheden en assertiviteitstraining.


Relevante artikelen
1 reacties
  1. Ik heb een zenuw vanuit mijn rug die uitstraalt naar mijn arm, akelig gevoel vooral als je arm in rust is, ik kan er redelijk mee bewegen overdag alleen tillen lukt niet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips