PDD-NOS en McDD

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Deze vorm van autisme bestaat officieel niet meer, want de vorm wordt niet meer genoemd in het nieuwste handboek voor de psychiatrie, de DSM-5. Toch werd deze aandoening de afgelopen jaren nog met regelmaat gediagnosticeerd.

PDD-NOS, oftwel de ‘Pervasieve Ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven’, is één van de vele soorten vormen en uitingen van autisme. Autisme wordt tegenwoordig autisme spectrum stoornis (ASS) genoemd, omdat het zoveel verschillende soorten met elk diverse uitingen omvat. Elke afzonderlijke ASS-stoornis heeft meerdere criteria, die elk ook weer meerdere subcriteria hebben. Om een diagnose te stellen, dient een patiënt aan een bepaald aantal criteria en subcritera te voldoen. Met al deze criteria wordt duidelijk welke vorm en uiting de patiënt van de spectrum stoornis heeft, zodat hier beter naar gehandeld kan worden.

Enkele autismekenmerken

Bij PDD-NOS heeft een patiënt niet alle kenmerken van de omvattende autisme spectrum stoornis, maar slechts een aantal. De stoornis ‘voldoet’ dus eigenlijk niet meer aan de aandoening, dus telt om die reden niet meer mee als afzonderlijke autisme spectrum stoornis. Een andere reden waarom PDD-NOS uit de ‘lijst’ autisme spectrum stoornissen verdwenen is, is dat de symptomen van de stoornis pas op latere leeftijd voorkomen, terwijl ASS echt een ontwikkelingsstoornis is. Ook kunnen er duidelijk symptomen zijn, die helemaal niet passen bij de symptomen die jarenlang voor de autisme spectrum stoornissen opgesteld zijn.

Eigenlijk is PDD-NOS een soort ‘reststoornis’, die soms ook gediagnosticeerd werd bij patiënten die tevens symptomen vertoonden van schizofrene stoornissen of angststoornissen, zoals de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis. Soms is het ook moeilijk om een gerichte diagnose te stellen, omdat er bijvoorbeeld te weinig bekend is over de kinderjaren van de patiënt.

Pervasieve stoornis

PDD-NOS hoort tot de pervasieve stoornissen, waaronder ook de autisme spectrum stoornissen horen. Pervasieve stoornissen kenmerken zich allemaal door een probleem met het doordringen in een ontwikkelingsgebied van de patiënt. Bij de een is de taalontwikkeling problematisch, bij de ander de motorische ontwikkeling of de reactie op prikkels van buitenaf of van binnenuit, zoals emoties. Bij pervasieve stoornissen is er altijd een probleem met de sociale interactie. Patiënten kunnen zich moeilijk voegen bij anderen en hun eigen gedrag in sociale situaties sturen.

Kenmerken

Patiënten met PDD-NOS hebben een aantal kenmerken van de autisme spectrum stoornis. De patiënten hebben moeite met sociale interactie en communicatie, maar minder ‘erg’ dan autismepatiënten. Door hun tekortkomingen zijn ze vaak angstig en onzeker. Uit angst kunnen ze bepaalde situaties omzeilen en houden ze zich veilig vast aan bepaalde patronen. Hierdoor kunnen ze soms erg star en dwangmatig zijn in hun functioneren. Naarmate de patiënten de ‘buitenwereld’ ingaan, worden de problemen groter.

McDD

Eén vorm van PDD-NOS is McDD. McDD staat voor Multiplex(complex) Developmental Disorder. Deze vorm komt overigens ook niet voor in de DSM-5, en eveneens niet in voorgaande DSM-boeken.

De vorm McDD kenmerkt zich naast de autismesymptomen van PDD-NOS ook door grote emoties. De patiënten kunnen erg emotioneel of angstig worden. Hierdoor kunnen sommige patiënten agressief uit de hoek komen, maar kunnen sommige patiënten ook last hebben van denkstoornissen. Bij denkstoornissen is er meestal sprake van een moeilijk onderscheid tussen realiteit en fantasie. De fantasie van de McDD-patiënten is zo groot en levendig, dat zij zelf soms moeite hebben om te onderscheiden wat nu echt is en wat zich uitsluitend in gedachten afspeelt.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips