Autisme

De stoornis autisme laat zich niet makkelijk omschrijven. Het komt namelijk in diverse gradaties voor en uit zich op verschillende manieren. Vanwege de vele gradaties wordt er vaak gesproken van een autisme-spectrumstoornis, oftewel ASS. Er bestaan dus diverse vormen van autisme. Naast de klassieke vorm, vallen PDD-NOS en Asperger ook onder ASS.

Bij iemand met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier dan bij iemand zonder autisme. Autisme (ASS) is een aangeboren stoornis die iemand zijn hele leven heeft. Deze stoornis wordt dus niet veroorzaakt door de opvoeding.

Hoe ontstaat autisme?

Het is onbekend hoe autisme ontstaat. PKU (fenyulketonurie; een ongeneeslijke, ernstige stofwisselingsziekte), hersenvliesontsteking of encefalitis (nekkramp) kunnen een aanleg voor autisme veroorzaken. Autisme komt vijftig keer vaker voor bij kinderen die een autistische broer of zus hebben. Ook komt het drie tot vier maal vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Informatie wordt anders verwerkt

Als je autisme hebt, verwerken je hersenen alles wat je ziet, hoort, ruikt, enz. op een andere manier. Dit kan positief, maar ook negatief uitwerken. Autistische mensen hebben vaak een zeer goed oog voor detail, zijn heel analytisch, eerlijk, direct en hardwerkend. Het is echter wel lastig voor ze om goed overzicht te houden. Ze hebben vaak moeite met het leggen van sociale contacten en hebben een zeer beperkt aantal interesses. Hierdoor hebben mensen autisme er meer moeite mee om zich staande te houden dan mensen zonder autisme. Zij hebben dan ook vaak hulp en begeleiding nodig om hun leven vorm te geven en met problemen om te gaan. De mate van deze hulp verschilt weer van persoon tot persoon. Het hangt er ook weer van af welke vorm van autisme iemand heeft.

Kenmerken van een autisme-spectrumstoornis

De meest voorkomende kenmerken van een autisme-spectrumstoornis zijn:

  • Afsluiten van contact met anderen
  • Gestoorde of moeizame communicatie
  • Bezig zijn met een onderwerp of hobby
  • Moeite met veranderingen

Afsluiten van contact met anderen

Iemand met een klassieke vorm van autisme sluit zich vaak af voor contact met anderen. Meestal maakt iemand alleen contact met anderen om zijn eigen behoeften duidelijk te maken. Sommige mensen met autisme maken wel spontaan contact met anderen, maar vaak praten zij dan alleen over wat hen bezighoudt. Het contact bestaat dus voornamelijk uit ‘eenrichtingsverkeer’.

Gestoorde of moeizame communicatie

Als iemand autisme heeft, neemt hij of zij de woorden die de ander zegt vaak letterlijk. Verder is non-verbale, indirecte communicatie vaak moeilijk te begrijpen voor hem of haar. Voorbeelden hiervan zijn gezegden, gezichtsuitdrukkingen of gebaren. Sommige mensen met autisme praten op een andere manier. Dit doen ze bijvoorbeeld met een gekke stem, het gebruiken van rare woorden of veel herhalingen.

Bezig met een onderwerp of hobby

Mensen die autistisch zijn, hebben vaak interesse voor één of twee activiteiten of voorwerpen. Ze kunnen urenlang hetzelfde doen, bijvoorbeeld dezelfde muziek luisteren, de deur open- en dichtdoen, het telefoonboek uit hun hoofd leren of steeds over hetzelfde onderwerp praten, zoals landkaarten, sterren of olifanten.

Moeite met veranderingen

Mensen met autisme hebben vaak moeite met veranderingen. Meer dan mensen zonder autisme. Een verandering is vaak erg ingrijpend voor ze. De vertrouwde setting valt weg en het lukt ze niet meer om goed te functioneren. Bij ouders of begeleiders is niet altijd direct duidelijk dat een (kleine) verandering zo veel invloed heeft. Een kleine verandering kan al erg ingrijpend zijn, zoals een verandering van de route naar school, een ongeplande vrije dag of een werkuitje in plaats van een normale werkdag.

Kan autisme behandeld worden?

Er bestaat geen behandeling of medicijn tegen autisme. Wel kunnen sommige bijkomende problemen, zoals concentratieproblemen of wisselende stemmingen worden behandeld met de juiste begeleiding en behandeling. De begeleiding en behandeling is meestal een combinatie van speciale opvoeding, medicijnen en gedragstherapie. Ook al is ruim dertig procent van de mensen met autisme verstandelijk beperkt, toch zijn er nog veel mensen met autisme die een normale intelligentie hebben. Veel autistische kinderen functioneren op een normaal intellectueel niveau. Anderen zijn weer zeer intelligent en halen bovengemiddelde cijfers op school, maar hebben weer ernstige sociale aanpassingsproblemen.

Hoe herken je autisme bij een kind?

Een kind met autisme reageert vrijwel niet op andere mensen. Hij communiceert heel moeilijk of helemaal niet. Hij heeft geen behoefte aan lichamelijk contact, zoals knuffelen. Het lijkt erop dat het kind zich afstoot van lichamelijk contact. Hij zoekt geen troost wanneer hij verdrietig is, heeft geen sociale contacten en imiteert volwassenen niet op de normale manier. Zo wuift een kind iemand bijvoorbeeld geen goeiendag.

Een kind met een ernstige vorm van autisme vertoont vaak stereotiepe lichaamsbewegingen, zoals handbewegingen, slaan met het hoofd of ‘fladderen’ met de armen. Vaak is een autistisch kind gefascineerd door delen van voorwerpen, zoals ronddraaiende wielen van een speelgoedauto. Ook is hij snel van streek bij een verandering in de omgeving, zoals een verplaatsing van een meubel of een voorwerp in huis.

Autisme uit zich vaak al duidelijk voordat een kind dertig maanden oud is. Het autistische kind spreekt vaak niet of doet enkel geluiden na die anderen maken, heeft moeite met het benoemen van voorwerpen, trekt rare gezichten en maakt vreemde gebaren. Sommige autistische kinderen hebben een opvallend talent.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips