Jeugd en alcoholgebruik

De kennis omtrent het gebruik van alcohol is, mede dankzij succesvolle voorlichtingscampagnes, de laatste jaren beduidend gestegen. Tevens neemt het aantal mensen dat alcohol gebruikt af. Deze verbeterde kennis en daling in het alcoholgebruik valt ook bij jongeren te zien. Het aantal glazen dat door jongeren gedronken wordt, is bijvoorbeeld gedaald van gemiddeld 8,2 glazen per week in 1986 tot 7,1 glazen in 1998. Wel is het zo dat tieners op steeds jongere leeftijd beginnen met drinken. Dit blijkt onder andere uit een stijgend aantal drinkers in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 17 jaar.

Bij jonge mensen hangt de kans op alcoholverslaving af van factoren zoals de invloed van ouders, vrienden en andere rolmodellen, de ontvankelijkheid voor reclame, hoe vroeg in hun leven ze alcohol beginnen te gebruiken, hun psychologische behoefte aan alcohol en wellicht genetische factoren die hen voor verslaving vatbaar kunnen maken. Twee van de meest belangrijke elementen bij elke poging drankmisbruik te voorkomen of ermee om te gaan, zijn voorlichting en vroegtijdig ingrijpen.

Op scholen wordt men er meer en meer van bewust hoe belangrijk goede voorlichting over alcohol en drugs is. Ouders moeten meer leren over de werking van alcohol en verslavende middelen, over de sterke aantrekkingskracht die deze middelen op jongeren hebben, over tekenen van misbruik, over wat ze moeten doen als ze vermoeden dat hun kind alcohol of andere drugs gebruikt en over het inschakelen van de juiste hulp. Gevoel van eigenwaarde en communicatie spelen ook heel belangrijke rollen bij alcoholmisbruik. Sommige jongeren die zich tot alcoholist ontwikkelen, zeggen dat hun ouders weinig begrip toonden voor hun gevoelens dat ze tekortschoten en dat het onmogelijk was om met hun ouders over een heel scala van gevoelige onderwerpen te communiceren.

Op de schoolgaande leeftijd wordt de druk van klasgenoten een bron van waardeoordelen, zeker wanneer het alcoholgebruik betreft. Veel kinderpsychologen zijn van mening dat het huiselijk leven en de invloed van de televisie in eerste instantie de houding van jonge kinderen ten opzichte van alcohol bepalen. Een voorgeschiedenis van geheelonthouding of verantwoord gebruik van alcohol en een al van jongs af goed ontwikkelde, vertrouwelijke communicatie binnen het gezin zijn van cruciaal belang bij het voorkomen van drankproblemen bij tieners.

Als u alcohol misbruikt is de kans dat uw kind dat ook zal doen veel groter. Als kinderen zien dat u alcohol als iets beschouwt waarvan het misbruik gevaarlijk is, is het veel waarschijnlijker dat ze ook een gezonde houding ten opzichte van alcohol ontwikkelen.Er zijn vele behandelmethoden om mensen met een drankprobleem te helpen. Allereerst is het echter belangrijk om vast te stellen of u aan alcohol verslaafd bent. Indien u de controle over uw drankgebruik nog niet hebt verloren, kan de behandeling inhouden dat u probeert uw drankgebruik te verminderen. Als u een drankmisbruiker bent, kunt u uw drinkgedrag aanpassen. Deze aanpak werkt echter niet indien u alcoholist bent; geheelonthouding moet in dat geval een onderdeel vormen van het doel van de behandeling.

De behandeling van alcoholisme. De meest gehanteerde behandelmethode bij alcoholisme is gebaseerd op geheelonthouding, individuele therapie en groepstherapie, deelname aan Anonieme Alcoholisten, voorlichtingsbijeenkomsten, betrokkenheid van het gezin, werktoewijzing, activiteitstherapie en de inzet van herstellende, niet-professionele adviseurs en professionele medewerkers.

Er zijn nog vele andere behandelingen van alcoholisme waarvan wordt beweerd dat ze werken, maar vaak zijn deze nog maar op beperkte schaal uitgeprobeerd en zijn de onderzoeken nog onvoldoende geëvalueerd. Een aantal methoden met serieuze voorstanders zijn onder meer acupunctuur, elektro-encefalografie, biofeedback en aversietherapie. De laatstgenoemde behandeling koppelt het drinken van alcohol aan een sterke aversieve reactie die wordt opgewerkt door medicijnen, zoals misselijkheid of overgeven. Na enkele keren wekt de alcohol zelf de aversieve reactie op, waardoor het gevaar van een terugval wordt verkleind. Hoewel aversietherapie vaak goed werkt, is het vanwege de onaangename effecten niet erg aanlokkelijk voor alcoholisten.

Sommige programma’s omvatten een uitgebreid medisch onderzoek, een psychiatrische beoordeling met zonodig behandeling van overige persoonlijkheidsstoornissen, en eventuele andere noodzakelijke consulten en behandelingen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips