Neurose

Neurose is een psychisch lijden dat niet altijd als ziekte aangeduid kan worden; een abnormale belevingsreactie, waaraan een of meer geestelijk onvoldoende verwerkte conflictsituaties (frustraties) ten grondslag liggen (conflict tussen de driftimpulsen en het geweten). De oorsprong moet bijna altijd in de jeugd gezocht worden.

Ieder mens heeft wel eens last van frustraties, daarom lijdt iedereen wel eens aan een neurose. Van kinds af aan heeft ieder mens min of meer neurotische karaktertrekken, vooroordelen en niet voor rede vatbare angsten. Bij enkele mensen zijn deze innerlijke conflictgebeurtenissen zo duurzaam en ernstig, dat ze invloed hebben op hun levensvreugde en hun vrijheid van handelen. Hun geestkracht moet zo hevig strijd voeren met hun innerlijke spanningen, dat ze niet meer in staat zijn de juiste houding tot de buitenwereld te creëren. Hoewel deze mensen neurotici zijn, kunnen hun innerlijke schuldgevoelens en angsten hen echter soms tot daden en tot bijzondere individuele prestaties dwingen, die in hun leven aanzienlijk menselijk en maatschappelijk succes verzekeren. Neurotische personen proberen hun ware gevoelens zoveel mogelijk te verbergen en dan het meest voor zichzelf.

Ze vinden deze te weerzinwekkend of te akelig. Hij beschouwt zijn gevoelens als zondig of als gevaarlijk, en dat maakt hem onbewust bang. De psychotherapeutische behandeling (zie psychotherapie) van neurose is er in wezen op gericht, dat de patiënt zichzelf zo leert zien, als hij in werkelijkheid is, opdat hij zijn zwakheden en verkeerde geestelijke instelling herkent en de positieve kanten van zijn karakter laat zien. De behandeling duurt vaak lang, want gevoelsmatige barrières, die in de loop van vele jaren werden opgebouwd, kunnen niet in korte tijd weggenomen worden. De neuroticus moet zich tot zelfbeheersing dwingen; hij moet leren realistisch te voelen en te denken.

Bij vele neurotici manifesteert de ziekte zich in zuiver lichamelijke symptomen, die betrekking hebben op bepaalde organen, bijvoorbeeld op het hart (hartneurose) of de geslachtsorganen (impotentie van de man, frigiditeit van de vrouw).

Worden psychische spanningen in ogenschijnlijk organische ziekten omgezet, dan spreekt men van orgaanneurose. Sommige mensen krijgen door een sterke antipathie tegen hun werk en hun beroep last van beroepsneurose, wat zich bijvoorbeeld in schrijfkramp kan uiten. Ook angstneurose is zeer wijdverbreid. Als eerste heeft Sigmund Freud, in het begin van deze eeuw, een theorie opgesteld over neurose.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips