Medische opleiding

De medicus draagt nog steeds de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de levering van gezondheidszorg. Toch zou het gezondheidsstelstel nauwelijks kunnen functioneren zonder verpleegkundigen en andere beroepskrachten. Om tot de artsopleiding te worden toegelaten is eerst een voorbereidende wetenschappelijke opleiding nodig. Daarna volgt een medische opleiding aan een universiteit, die in Nederland tenminste zes en in België zeven jaar duurt.

In de eerste vier (voor België drie) jaren ligt het accent op de wetenschappelijke fundamenten van de geneeskunde: anatomie, fysiologie, genetica, biochemie, microbiologie, farmacie en gedragswetenschappen worden gedoceerd alsmede een introductie in de patiëntenzorg. In de laatste twee jaren (voor België vier) ligt de nadruk op de
directe patiëntenzorg (het behandelen van patiënten) binnen de klinische vakken (interne geneeskunde, chirurgie, verloskunde, gynaecologie, psychiatrie en ook huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde). Als deze periode succesvol is afgerond, wordt het artsexamen afgelegd, maar de arts mag dan nog geen geneeskundige praktijk uitoefenen.

In Nederland is daarvoor een verdere praktijkopleiding in een ziekenhuis vereist (voor specialisten doorgaans vier tot zes jaar) of bij een huisartsopleiding (voor huisartsen gedurende vier jaar) om voldoende praktijkervaring op te doen onder leiding van een specialist of huisarts (als assistent-geneeskundige in opleiding). Pas daarna volgt inschrijving in een register en is de arts bevoegd een al of niet zelfstandige praktijk uit te oefenen.

In België mag een arts zich na het artsexamen op het einde van het zevende studiejaar vrij vestigen als niet-erkend huisarts, mits hij zich inschrijft bij de Orde der Geneesheren. Dit is een publiekrechtelijk orgaan dat als taak heeft te waken over de correcte toepassing van de regels van de deontologie (plichtenleer). De niet-erkende huisarts moet een lager honorarium toepassen, maar het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak moet betalen, is gelijk aan dat van de erkende huisarts. De erkenning tot huisarts wordt verkregen door het met succes afsluiten van een tweejarige beroepsopleiding. Specialisten doorlopen hun beroepsopleiding in daartoe erkende ziekenhuizen. De duur van deze beroepsopleiding varieert van vier tot zes jaar, al naargelang de gekozen specialiteit.

Om up-to-date te blijven is ervaring in de praktijk noodzakelijk. De bevoegdheid van een arts vervalt als hij gedurende een bepaalde periode niet in de praktijk actief is geweest op zijn eigen vakgebied. De arts is verplicht zijn vakkennis op peil te houden: talloze (gespecialiseerde en algemene) tijdschriften, nascholingscursussen en studiedagen voorzien hierin. Steeds vaker worden garanties voor de kwaliteit van het geleverde werk gevraagd, bijvoorbeeld door middel van toetsing van de geleverde kwaliteit door collega’s, externe kwaliteitsmeting en kwaliteitscontrole. In Nederland is, in het kader van de Wet Beroepsuitoefening Individuele Beroepsbeoefenaren (BIG), de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg bij de beroepsgroep gelegd (de Orde van Medisch specialisten met zijn tientallen verenigingen van afzonderlijke specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging). Deze beheren ook het specialistenregister en het huisartsenregister.

Veel specialismen zijn heel breed gedefinieerd, zoals interne geneeskunde, algemene chirurgie, kindergeneeskunde, keel-, neus- en oorheelkunde, gynaecologie en anesthesiologie. Die specialismen beslaan dan ook een breed probleemveld. Zij worden basisspecialismen genoemd. Onder invloed van de toenemende kennis en de groeiende technologische mogelijkheden ontstaan er steeds meer bijzondere specialisaties, zoals urologie, longziekten, cardiologie, plastische chirurgie en nucleaire geneeskunde. Het hechte bolwerk van specialistische (belangen-)organisaties staat onder zware druk sinds de centrale overheid serieus poogt de honoreringsstructuur te wijzigen in het kader van beperking van de kostenstijging.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips