Claustrofobie

Claustrofobie is de angst voor afgesloten, nauwe of overvolle ruimten zoals liften, schouwburgen of kleedhokjes. Deze angst wordt ingegeven door de vrees dat men in een dergelijke ruimte wordt opgesloten en niet meer naar buiten kan.

Wanneer iemand die aan claustrofobie lijdt, per ongeluk in een dergelijke situatie terechtkomt, dan kan de angst overgaan in paniek ofschoon daar in feite geen enkele reden voor is.

Wat is de oorzaak van claustrofobie?

Claustrofobie kan een symptoom zijn van een neurotische aandoening, maar ze kan ook op zichzelf staan. Er bestaat tegenwoordig nog geen algemeen aanvaarde consensus over de feitelijke oorzaak van claustrofobie. Slechts over één punt zijn psychologen en artsen het met elkaar eens: claustrofobie wijst altijd op het bestaan van een onopgelost onbewust conflict.

In het eenvoudigste geval is deze angst te herleiden tot een gevaarlijke situatie die zo iemand vroeger heeft meegemaakt in een afgesloten ruimte (bijv. brand in een bioscoop). Volgens de psychoanalyse berust claustrofobie echter niet op dergelijke negatieve ervaringen, maar veeleer op psychische onzekerheden en bedreigingen op zeer jonge leeftijd.

claustrofobie

Hoe wordt claustrofobie behandeld?

De behandeling van claustrofobie kan dan ook tamelijk moeilijk zijn. Zelfs wanneer iemand die aan claustrofobie lijdt, inziet dat zijn angsten ongegrond zijn, dan nog lukt het slechts zelden om deze angst te overwinnen. De behandeling dient dan ook altijd plaats te vinden onder begeleiding van een psychotherapeut of arts.

Wanneer de symptomen vaker of met een zekere regelmaat terugkeren, dient men de hulp in te schakelen van een psychotherapeut of een arts. Hoe eerder men met de behandeling begint, des te groter is de kans op genezing. Soms treedt er slechts in lichte mate angst en onzekerheid op wanneer de betreffende persoon zich in een kleine, afgesloten ruimte bevindt. In ernstige gevallen kunnen er hartkloppingen, plotselinge hevige transpiratie en benauwdheid optreden.

Veel erger is het wanneer de claustrofobie een chronisch karakter krijgt. De angsten kunnen jaren of tientallen j aren aanwezig blijven. Mensen die er echt onder gebukt gaan, vermijden situaties die de angst zouden kunnen opwekken. Ze trekken zich terug en worden apathisch en passief.

Is er kans op genezing?

De prognose is onvoorspelbaar. Aan de ene kant kan claustrofobie spontaan genezen, en aan de andere kant zijn psychotherapeutische behandelingen niet altijd succesvol. In de meeste gevallen lukt het wel om de angst te reduceren. Er is aangetoond dat de kans op genezing groter wordt naarmate de betreffende persoon ouder wordt. In de tweede helft van het leven komt het nogal eens voor dat de klachten afnemen en men er beter mee kan omgaan.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips