Zorgverzekering

Het afsluiten van een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedere inwoner van Nederland. Je moet in ieder geval een basisverzekering hebben die alle noodzakelijke medische kosten vergoedt. De overheid bepaalt jaarlijks welke zorg tot het basispakket behoort. Zorgverzekeraars bepalen zelf welke zorg in de aanvullende pakketten zit.

Ook kinderen moeten verplicht een basisverzekering hebben. Schrijf je kind dan ook binnen vier maanden na de geboorte in bij een verzekeraar. Je kunt dit doen bij de zorgverzekeraar waarbij je zelf een zorgverzekering hebt afgesloten, maar dit hoeft niet. Als je voor je kind van onder de 18 jaar een basisverzekering afsluit, hoef je geen premie en geen eigen risico te betalen. Vanaf het moment dat je kind 18 jaar is geworden, moet er pas zorgpremie betaald worden. Ook geldt vanaf dan het eigen risico.

Waarom is het afsluiten van een zorgverzekering verplicht?

De verplichte basisverzekering is in 2006 ingevoerd in Nederland. Hiermee wil de Nederlandse overheid voorkomen dat de Nederlandse burgers onverzekerd zijn en geen vergoeding ontvangen als ze ziek zijn. Als je bijvoorbeeld een ziekenhuisbehandeling moet ondergaan kunnen de ziektekosten oplopen tot duizenden euro’s. De kosten zijn dan niet te overzien en het kan onmogelijk zijn om deze te betalen. Om deze reden heeft de overheid de basisverzekering verplicht gesteld. Hiermee bescherm je jezelf en anderen tegen risico’s die financiële gevolgen hebben.

Is een zorgverzekering voor iedereen verplicht?

Een zorgverzekering is verplicht voor bijna iedere inwoner in Nederland. De enige personen die geen basisverzekering hoeven af te sluiten zijn militairen, gedetineerden, asielzoekers en mensen met erkende gemoedsbezwaren. Gemoedsbezwaarden betalen een premievervangende belasting. Ze kunnen dan alleen gebruikmaken van de zorg tot het kapitaal dat ze hebben opgebouwd via de premievervangende belasting.

Welke zorgverzekeringen kan je afsluiten?

Er zijn twee soorten zorgverzekeringen:

 • Een basisverzekering
 • Een aanvullende zorgverzekering

Een basisverzekering

Met de basisverzekering ben je verzekerd voor de standaard zorgkosten. Voorbeelden hiervan zijn een bezoekje aan de huisarts, een controle in het ziekenhuis, bepaalde medicijnen of spoedeisende hulp. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen verplicht risico. Ook kunnen er eigen bijdragen gelden.

Kenmerken basispakket

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van het basispakket:

 • De basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. De verzekering is ook verplicht voor kinderen.
 • Het basispakket is voor iedereen hetzelfde.
 • De overheid heeft bepaald welke zorg er tot het basispakket behoort. De inhoud kan ieder jaar veranderen. Dit zijn de wijzigingen aan de zorgverzekering in 2019.
 • De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast. Verder bepaalt de overheid ook voor welke zorg je een eigen bijdrage moet betalen.
 • De premie van een polis is voor iedereen met een basisverzekering gelijk. Iedere verzekerde met dezelfde zorgpolis betaalt dus hetzelfde bedrag, ongeacht de gezondheid of de leeftijd.
 • Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht. Dit betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat iedere verzekerde op tijd en binnen een redelijke afstand de zorg ontvangt die hij of zij nodig heeft.
 • Een zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht en mag iemand niet weigeren voor de basisverzekering. Deze moet een persoon die een zorgverzekering aanvraagt accepteren.

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering?

Elk jaar, op Prinsjesdag, maakt het kabinet bekend wat er voor het aankomende jaar vanuit de basiszorgverzekering wordt vergoed. Dit kan dus ieder jaar veranderen. De basisverzekering vergoedt een groot deel van de zorgkosten. Hierbij kun je denken aan:

 • Een behandeling en/of verblijf in het ziekenhuis
 • Ambulancevervoer
 • Kraamzorg
 • Verloskundige hulp
 • Psychologische hulp
 • Wijkverpleging
 • Zorgkosten en tandartskosten voor kinderen tot en met 17 jaar
 • Fysiotherapie voor mensen met een chronische aandoening
 • Fysiotherapie voor kinderen tot en met 17 jaar
 • Medicijnen

Een aanvullende zorgverzekering

Sommige zorgkosten worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Voorbeelden hiervan zijn fysiotherapie, tandartskosten en alternatieve geneeswijzen. Hiervoor kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten. Voor een aanvullende zorgverzekering betaal je maandelijks een premie die bovenop de premie van je basisverzekering komt.

Welke aanvullende verzekeringen kun je afsluiten?

De meeste verzekeraars bieden diverse aanvullende verzekeringen aan. Zo heb je onder meer de keuze uit een:

 • Aanvullende tandartsverzekering
 • Aanvullende verzekering voor fysiotherapie
 • Aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen
 • Aanvullende verzekering voor zwangerschap en geboorte
 • Aanvullende verzekering voor brillen en lenzen
 • Aanvullende verzekering voor reisvaccinaties

Heel veel zorgverzekeraars bieden ziektekostenverzekeringen aan die bestaan uit een compleet pakket van meerdere aanvullende verzekeringen.

Aanvullende tandartsverzekering

Voor het gros van de volwassenen worden de tandartskosten niet vergoed vanuit de basisverzekering. De tandartskosten worden alleen vergoed vanuit je basisverzekering als je een afwijking, een ernstige stoornis of een lichamelijke- of geestelijke aandoening hebt. Als je verwacht dat je te maken krijgt met hoge tandartskosten, is het verstandig om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten.

Welke tandartskosten worden er voor kinderen vergoed?

Kinderen tot en met 17 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Het gaat hierbij dan om tandartsbehandelingen als:

 • Het verwijderen van tandsteen
 • Preventief onderzoek
 • Röntgenfoto’s
 • Een fluoridebehandeling
 • Vullingen
 • Een wortelkanaalbehandeling

Orthodontie voor kinderen wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Als ouder kun je hier een aanvullende verzekering met orthodontiedekking voor afsluiten.

Aanvullende verzekering voor fysiotherapie

De basiszorgverzekering vergoedt de kosten voor fysiotherapie alleen als je kampt met een chronische aandoening. Als dat bij jou niet zo is, maar je wel naar de fysiotherapeut wilt dan moet je de kosten dus zelf betalen. En deze kosten kunnen nog flink oplopen. Hiervoor kan je dan ook een aanvullende verzekering afsluiten.

Aanvullende verzekering voor brillen en lenzen

Wil je een aanvullende verzekering voor brillen en lenzen afsluiten? Dan is dit eigenlijk alleen een goed idee als je meer aanvullende zorg wilt verzekeren, zoals alternatieve geneeswijzen en anticonceptie. De vergoeding voor brillen en lenzen zit dan vaak in het aanvullende pakket. Alleen een aanvullende verzekering voor brillen en lenzen afsluiten, loont financieel gezien vaak niet. Je betaalt dan meer premie dan dat je vergoed krijgt.

Aanvullende verzekering voor zwangerschap en geboorte

Willen jij en je partner graag een kindje? Of verwachten jullie een kindje? Dan kun je hier rekening mee houden als je een zorgverzekering afsluit. De basisverzekering vergoedt onder meer kraamzorg en verloskundigen hulp. Maar als je in het ziekenhuis wilt bevallen zonder medische noodzaak, moet je dit zelf betalen. Een aanvullende verzekering voor zwangerschap en geboorte vergoedt de kosten voor een poliklinische bevalling.

Een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen

De basisverzekering dekt niet de kosten voor alternatieve geneeswijzen. Als je graag een alternatieve behandeling wilt, zoals acupunctuur of homeopathie, kun je hier een aanvullende verzekering voor afsluiten. Deze verzekering vergoedt (een deel van) de kosten voor een alternatieve behandeling en alternatieve geneesmiddelen.

Vier verschillende zorgpolissen

Als je een basisverzekering wilt afsluiten of wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar, heb je vaak de keuze uit de volgende vier zorgpolissen:

 • Een budgetpolis
 • Een naturapolis
 • Een combinatiepolis
 • Een restitutiepolis

Een zorgverzekering met budgetpolis

Een zorgverzekering met budgetpolis wordt ook wel eens een selectief polis of een selectieve verzekering genoemd. Met een budgetverzekering krijg je de kosten alleen vergoed als je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Zo betaalt de zorgverzekeraar de kosten direct als je bijvoorbeeld naar een gecontracteerd ziekenhuis gaat. Wanneer je een zorgverzekering met een budgetpolis afsluit, kan dit betekenen dat je iets verder moet reizen naar een zorgaanbieder. Verder is een budgetpolis vaak volledig online en kun je een herhaalrecept bijvoorbeeld alleen bij de internetapotheek bestellen.

Een zorgverzekering met naturapolis

Bij een zorgverzekering met een naturapolis betaalt de verzekeraar de zorgkosten direct als je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Als je bijvoorbeeld naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, vergoedt de verzekeraar de zorgkosten niet of slechts voor een deel. Bij een ziekenhuisopname kan dit bedrag dus flink oplopen. Als de verzekeraar de kosten voor een deel vergoedt, moet je de rekening eerst zelf betalen. Vervolgens stuur je de declaratie naar de verzekeraar. Deze betaalt de kosten dan helemaal of voor een deel terug aan je.

Een zorgverzekering met combinatiepolis

Als je een zorgverzekering met een combinatiepolis hebt, kies je de zorgaanbieder zelf. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten volledig als je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Dit betekent dat je de kosten niet eerst zelf hoeft te betalen. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, vergoedt de verzekeraar de rekening tot het ‘normale’ bedrag. In de meeste gevallen wordt de volledige rekening dus vergoed. Dit is alleen niet zo als je naar een zorgaanbieder gaat die een hoger tarief hanteert dan normaal. Net als bij een naturapolis moet je de zorgkosten wel eerst zelf betalen. Vervolgens stuur je de rekening naar de verzekeraar die het betaalde bedrag weer naar je overmaakt.

Een zorgverzekering met restitutiepolis

Bij een ziektekostenverzekering met restitutiepolis ben je niet gebonden aan gecontracteerde zorgverleners. De verzekeraar vergoedt de rekeningen van zowel gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Alleen als het gaat om overdreven hoge zorgkosten, zoals een rekening van een dure privékliniek, moet je soms wel een deel van de rekening zelf betalen. Wanneer je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, moet je de rekening vaak eerst zelf voorschieten. Vervolgens declareer je de rekening bij de zorgverzekeraar die de kosten dan weer aan jou betaalt.

Spoedeisende hulp wordt altijd vergoed. Hierbij maakt het niet welke soort zorgverzekering je hebt.

Wat is het eigen risico bij een zorgverzekering?

Een basiszorgverzekering heeft altijd een verplicht eigen risico. In 2018 was dit bijvoorbeeld 385 euro. Je moet eerst dit bedrag aan zorgkosten betalen en daarna betaalt de verzekeraar de zorgkosten pas. Het eigen risico geldt per persoon. Alleen verzekerden van 18 jaar en ouder moeten een verplicht eigen risico betalen. Dit geldt dus niet voor kinderen.

Het eigen risico verhogen

De meeste zorgverzekeraars bieden je de mogelijkheid om het eigen risico te verhogen. Je betaalt dan minder premie. Deze verhoging wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Het is alleen verstandig om het eigen risico te verhogen als je verwacht geen hoge zorgkosten te maken en in een goede gezondheid verkeert.

Hoe hoog is het vrijwillig eigen risico?

Als je kiest voor een vrijwillig eigen risico dan komt dit bedrag bovenop het verplicht eigen risico van 385 euro. Je kunt het vrijwillig eigen risico in stapjes verhogen, vanaf 100 euro tot maximaal 500 euro. Als je kiest voor een vrijwillig eigen risico van 500 euro dan is je eigen risico dus 885 euro (385 euro verplicht eigen risico plus 500 euro vrijwillig eigen risico). Dit bedrag betaal je, net als het verplicht eigen risico, per kalenderjaar één keer als je zorg nodig hebt. Als je het eigen risico binnen één jaar volledig hebt betaald dan wordt de zorg volledig vergoed vanuit je basisverzekering. Vanaf het nieuwe kalenderjaar gaat het nieuwe eigen risico weer opnieuw in.

Korting op je premie

Door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico krijg je een korting op je zorgpremie. Als je een maximaal vrijwillig eigen risico hebt en je gebruikmaakt van de zorg vanuit je basisverzekering dan betaal je de eerste 885 euro zelf. Pas als je dit bedrag hebt gebruikt, betaalt de zorgverzekeraar de zorgkosten.

Wat valt er onder het eigen risico?

Onder het eigen risico valt een groot deel van de zorg uit de basisverzekering. Voorbeelden hiervan zijn een ziekenhuisbehandeling, medicijnen en hulpmiddelen. Meestal liggen de kosten van een ziekenhuisbehandeling lager dan het eigen risico. Dit betekent dus dat je de ziekenhuisrekening eerst zelf betaalt.

Wat valt er niet onder het eigen risico?

Niet alle medische zorg valt onder het verplicht eigen risico. De volgende zorg wordt direct vergoedt door de verzekeraar:

 • Een bezoek of zorg door de huisarts
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Zorgartikelen in bruikleen
 • Gratis bevolkingsonderzoeken, zoals een onderzoek naar borstkanker of baarmoederhalskanker
 • De griepprik voor risicogroepen
 • Zorg die wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering
 • Tandheelkundige zorg voor kinderen tot en met 17 jaar
 • Wijkverpleging

Werkt een zorgverzekering ook in het buitenland?

Met een zorgverzekering ben je niet alleen in Nederland, maar wereldwijd verzekerd voor noodzakelijke medische hulp. Wel vergoedt de verzekeraar alleen de zorgkosten op basis van de kosten voor gelijksoortige zorg in Nederland. Maar de kosten voor medische hulp zijn in het buitenland soms een stuk hoger dan in Nederland. Zo is de zorg in Amerika tien keer zo duur en in België vier keer zo duur. Om financiële tegenslagen te voorkomen, kun je het volgende doen:

 • Je kunt een reisverzekering afsluiten met een werelddekking of een Europadekking.
 • Je kunt je basiszorgverzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering met een wereldwijde dekking of een dekking in Europa.

Langer dan drie maanden naar het buitenland?

Ga je langer dan drie maanden naar het buitenland om er te wonen of te werken? Dan is het niet verplicht om je Nederlandse zorgverzekering aan te houden. Als je je ziektekostenverzekering opzegt, is het raadzaam om een zorgverzekering af te sluiten in het land waar je verblijft.

Langer dan een jaar naar het buitenland?

Ga je langer dan een jaar naar het buitenland? Dan is het soms verplicht om je zorgverzekering op te zeggen. Als je naar een EU-land gaat, is het niet verplicht om je Nederlandse ziektekostenverzekering te beëindigen. Ga je echter naar een land dat buiten de EU ligt of geen verdragsland is van Nederland dan is het wel verplicht om je zorgverzekering op te zeggen.

Kan een verzekeraar je ook weigeren?

Aangezien een basisverzekering verplicht is, hebben alle zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Dit houdt in dat een verzekeraar je niet mag weigeren voor een basisverzekering. Een verzekeraar is altijd verplicht om je te accepteren voor een basisverzekering. Hierbij maakt het niet uit hoe gezond je bent en wat je leeftijd is.

Voor aanvullende verzekeringen hebben zorgverzekeraars geen acceptatieplicht. Een verzekeraar kan zelfs een gezondheidskeuring- of verklaring eisen voordat deze je accepteert voor een aanvullende verzekering.

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om de maandelijkse zorgpremie te betalen. Om deze reden heeft de Nederlandse overheid de zorgtoeslag ingevoerd. Dankzij deze toeslag blijft de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar. Of je recht hebt op zorgtoeslag en hoeveel toeslag je ontvangt, is afhankelijk van je inkomen en je leefsituatie.

Om zorgtoeslag te ontvangen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn
 • Je moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
 • Je moet de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben. Dit geldt ook voor je toeslagpartner
 • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
 • Je (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partner hebt dan is die persoon je toeslagpartner. Dit geldt ook voor iemand anders die op jouw adres staat ingeschreven. Je kunt zorgtoeslag online aanvragen via Mijn Toeslagen.nl met je DigiD. Het is zelfs mogelijk om zorgtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen.

Wat gebeurt er als je geen zorgverzekering afsluit?

Je bent wettelijk verplicht om ten minste een basisverzekering af te sluiten. Als je dit niet doet dan ben je onverzekerd. Je loopt dan het risico op een hoge boete.

Natuurlijk kan het voorkomen dat je een aantal maanden geen verzekering hebt. Dit kan bijvoorbeeld als je een lange tijd in het buitenland hebt gewoond en na je terugkeer in Nederland bent vergeten om een zorgverzekering af te sluiten. Als je ontdekt dat je nog geen zorgverzekering hebt, dien je je zo snel mogelijk aan te melden bij een verzekeraar.

Waarschuwingsbrief en Zorginstituut Nederland

Als je geen zorgverzekering hebt, krijg je eerst een waarschuwingsbrief. Je hebt dan drie maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten. Wanneer je dit niet doet, krijg je maximaal twee boetes. Als je na ontvangst van de tweede boete nog steeds geen basisverzekering afsluit, doet het Zorginstituut Nederland dit voor je. De zorgpremie wordt dan ingehouden van je loon of je uitkering.

Wat gebeurt er als je de premie van je zorgverzekering niet betaalt?

Als je de maandelijkse premie van je zorgverzekering niet hebt betaald dan stuurt de zorgverzekeraar je eerst betalingsherinneringen. Meestal biedt de verzekeraar je ook een betalingsregeling aan. Als je al zes maanden geen premie hebt betaald, meldt de zorgverzekeraar je aan bij het CAK als wanbetaler. Deze publieke dienstverlener voert regelingen uit voor de overheid.

Als je bent aangemeld bij het CAK betaal je een hogere premie dan de gewone zorgpremie. Deze hogere premie wordt de ‘bestuursrechtelijke premie’ genoemd. De premie wordt ingehouden van je salaris, uitkering of pensioen. Als je geen (regelmatige) inkomsten of een te laag inkomen hebt dan ontvang je elke maand een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Je moet de premie dan zelf aan het CAK overmaken.

Hoe vind je een voordelige zorgverzekering?

Ben je op zoek naar een nieuwe zorgverzekering? Dan is het verstandig om de verschillende zorgverzekeringen te vergelijken. Door dit te doen vind je een passende én voordelige zorgverzekering. Met behulp van de handige vergelijkingstool vergelijk je snel diverse zorgverzekeringen en vind jij een zorgverzekering die aan je wensen voldoet. Maak bij het vergelijken gebruik van deze handige bespaartips.

 

Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips