Paniekstoornissen

Onder paniek verstaat men een plotseling optredende angsttoestand. Mensen die in paniek zijn, hebben op zo’n moment het gevoel dat ze de controle over hun eigen gedrag volledig kwijt zijn. Doelloze, ongerichte vluchtreacties zijn kenmerkend voor paniek.

Paniekaanvallen duren meestal maar enkele minuten; soms kunnen ze echter ook uren aanhouden. Vaak treden ze in heel bepaalde situaties op: een paniekaanval kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een voor paniek vatbare persoon een onbekend gebouw binnengaat, wanneer zo iemand nadenkt over een op handen zijnde vliegreis, in een lift staat of onderweg is in bus of trein. Paniekaanvallen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen.

Wat is de oorzaak van een paniekaanval?

Puur medisch gezien wordt er een verhoogde hoeveelheid adrenaline afgegeven. Adrenaline is een hormoon van de bijnier dat de bloedvaten vernauwt, de hartslag verhoogt, de bloeddruk doet stijgen en voor een verwijding van de luchtwegen zorgt.

Men veronderstelt dat de basis van de lichamelijke verschijnselen gevormd wordt door psychische conflicten. Over het algemeen is echter niet te zeggen welke levensomstandigheden paniekaanvallen veroorzaken. De voorwaarden die nodig zijn om een paniekaanval uit te lokken, bestaan uit een groot aantal factoren die in verband staan met een bepaalde persoon en diens voorgeschiedenis.

Paniekstoornissen

Mensen die vaak last hebben van paniekaanvallen, maakten melding van het feit dat ze in hun kindertijd geleden hadden onder scheidingsangst en vaak ook geconfronteerd waren met problematische verhoudingen binnen het gezin. Bovendien hebben ze een abnormale angst een ernstige ziekte van lichaam of geest te hebben of te krijgen. Dat kan een algemene overbezorgdheid tot gevolg hebben, waardoor er ook bij op zichzelf onbetekenende symptomen al paniek kan optreden.

Hoe wordt paniek behandeld?

Meestal worden patiënten met angsttoestanden medicamenteus behandeld. De behandeling kan bestaan uit tranquillizers (kalmerende middelen) of zogenaamde bèta-blokkers. Een arts die lange tijd alleen maar medicamenteus behandelt, maakt het zichzelf wel erg gemakkelijk. Deze middelen kunnen op de lange termijn namelijk vaak meer kwaad dan goed doen en ze kunnen afhankelijkheid veroorzaken. Bovendien worden met deze middelen de symptomen alleen maar weggestopt: de problemen blijven onopgelost. Wanneer men stopt met de medicijnen, doen de paniekaanvallen zich onverminderd voor. Een betere behandeling is de psychotherapie. Daarbij krijgt de patiënt de mogelijkheid om de oorzaak van zijn problemen op te sporen en de symptomen als ook het optreden van paniekaanvallen duurzaam te voorkomen.

Wat kan men er zelf aan doen?

Voortdurend piekeren kan tot overbezorgdheid leiden. Men moet dan ook proberen
de oorzaak van de angst zelf te ontdekken.

Wanneer moet men de huisarts raadplegen?

Bij sommige mensen doet zich slechts heel zelden een paniekaanval voor. Wanneer deze aanvallen weer snel voorbij zijn en met grote tussenpozen optreden, is er geen reden om een arts te consulteren. Wanneer de paniekaanvallen bijvoorbeeld wekelijks optreden, dan moet er deskundige hulp worden ingeschakeld.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips