Kindermishandeling

Kindermishandeling is volgens de Verklaring van de Rechten van het Kind verboden. De overheid is verplicht kinderen tegen mishandeling door ouders of opvoeders te beschermen. Maar in veel gevallen wordt kindermishandeling van buiten af niet eens opgemerkt. Wanneer het wel ontdekt wordt, proberen de ouders het meestal te verdoezelen door van een ongeval te spreken. Bovendien vinden veel ouders dat het straffen van kinderen, dat juist vaak op mishandeling uitloopt, als opvoedingsmiddel is toegestaan. Door het taboe dat op kindermishandeling rust, komen de werkelijke getallen niet boven tafel. Deskundigen gaan ervan uit dat 10 procent van de kinderen en jongeren wordt mishandeld.

Maar wat betekent kindermishandeling eigenlijk?

Bij kindermishandeling denkt men meestal aan lichamelijk letsel. Kinderen worden geslagen, getrapt, vastgebonden, verbrand en gesneden. Sommige kinderen worden opgesloten en moeten honger lijden.

Psychische mishandeling

Tegenwoordig wordt het begrip kindermishandeling ruimer opgevat. In Nederland wordt de volgende definitie gehanteerd: ‘Kindermishandeling is elke vorm van lichamelijk of emotioneel geweld en van verwaarlozing die kinderen overkomt, door toedoen of nalaten van ouders of verzorgers, waarbij het kind lichamelijke en/of emotionele schade lijdt of vermoedelijk lijden zal.’ Volgens deze opvatting spreekt men dus niet alleen van kindermishandeling wanneer lichamelijk letsel aantoonbaar is, maar ook wanneer sprake is van psychische mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik.

Kindermishandeling

Waarom worden kinderen mishandeld?

Wat voor mensen zijn het eigenlijk, die hun kinderen mishandelen? Mishandeling komt in alle lagen van de bevolking voor. De volgende factoren kunnen een rol spelen: nare jeugdervaringen van de ouders, waarbij volwassenen een slecht voorbeeld kregen van hun eigen ouders; gevoelens van onwetendheid, onvermogen en onzekerheid wat betreft hun functioneren als ouder; zorgelijke omstandigheden als gevolg van werkloosheid, geldgebrek, slechte behuizing en sociaal isolement. Onderzoekers leggen een verband tussen de mate waarin ouders hun eigen ervaringen en problemen kunnen hanteren, en het gebruik van ouderlijk geweld tegen kinderen. Psychosociale stress en frustraties kunnen door sommige ouders in agressie vertaald worden en op de kinderen afgereageerd worden.

Kindermishandeling komt daarom ook in alle economische lagen van de bevolking voor. Het verschil is dat men in welgestelde kringen beter in staat is mishandelingen te camoufleren.

Welk effect hebben mishandelingen op kinderen?

Mishandeling heeft bijna altijd een uiterst nadelig effect op de intellectuele en de emotionele ontwikkeling.

Op de lange duur kan de ontwikkeling van de intelligentie achterblijven. Vergeleken met leeftijdgenoten bestaat er een grotere neiging tot agressiviteit en depressiviteit. Voor deze kinderen kan het heel moeilijk zijn met andere mensen een normale relatie op te bouwen, aangezien ze verwachten dat de afwijzing die ze thuis ervaren hebben, zich in andere relaties zal herhalen.

Mishandelde kinderen zijn benadeeld en vernederd en zitten daardoor in een vicieuze cirkel, die slechts met veel moeite en inspanning te doorbreken is. Aangezien men dat bijna nooit alleen kan doen, is hulp en ondersteuning van buitenaf nodig.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips