Incest

Incest of bloedschande duidt op geslachtsgemeenschap tussen mensen die familie van elkaar zijn. Incest wordt in Van Dale ook omschreven als ‘ontuchtige handelingen met het eigen, minderjarige kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil of een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige’.

De vader als dader
Incest tussen moeder en zoon komt aanzienlijk minder voor dan incest tussen vader en dochter. Ook wanneer jongens worden aangezet of gedwongen tot incestueuze handelingen, is de dader meestal de vader. In de meeste culturen gelden bij incest zware straffen, en in de landen van West Europa kan een jarenlange gevangenisstraf worden opgelegd.

Het gevoel van eigenwaarde wordt vernietigd

Incest houdt in de meeste gevallen seksueel misbruik van kinderen in. Zoals ieder seksueel misbruik richten ook seksuele handelingen die ouders van hun kinderen eisen, het gevoel van eigenwaarde en de kansen op een gezonde ontwikkeling van het betreffende kind te gronde.

Bij incest wordt liefde op één lijn gezet met seks. Het kind dient slechts ter bevrediging van de dader. Het kind begrijpt niet wat met hem of haar gebeurt. En het interpreteert datgene wat gebeurt op de manier zoals een kind dat doet: het voelt zich schuldig of is bang voor straf, wanneer het niet tegemoetkomt aan de verlangens van de volwassenen. Dergelijke traumatische situaties blijven niet zonder gevolgen voor de ontwikkeling. Slechts zelden ontwikkelen misbruikte kinderen zich tot gelukkige, positieve volwassenen.

Mensen die als kind seksueel misbruikt zijn, verdringen deze gebeurtenissen vaak volledig, eerst uit angst, later uit schaamte, en vergeten wat er gebeurd is. In feite zijn deze belastende ervaringen voortdurend in het onderbewuste aanwezig en werken als schaamte, angst en schuld tot op volwassen leeftijd door.

Incest

Maatschappelijk taboe

Incest is een maatschappelijk taboe. Het gezin wordt nog altijd gezien als een paradijs van echte menselijkheid en liefde. Alleen al de gedachte dat het niet zo zou kunnen zijn, roept angst op. Bovendien bestaat er een algemene tendens om de slachtoffers van incest (vooral wanneer het meisjes zijn) de schuld in de schoenen te schuiven. De rollen van dader en slachtoffer worden omgedraaid. De ‘arme’ vader kan geen weerstand bieden aan de verleidingskunsten van de geraffineerde dochter.

Door het taboe op incest is het in de praktijk niet zo dat de aandacht uitgaat naar de incest (of naar degene die het slachtoffer ertoe dwingt), maar wordt het probleem bij voorkeur doodgezwegen. Er wordt verhinderd dat het seksueel misbruik van de meisjes of de jongens door leden van de familie of door bekenden openlijk aan de kaak wordt gesteld. ‘Wat niet mag bestaan, dat kan ook niet bestaan’ is het devies.
Incest in de psychoanalyse

De grondlegger van de psychoanalyse, Sigmund Freud, was van mening dat de seksuele drift (libido) de belangrijkste drift van de mens is. Baby’s en peuters ervaren al lustgevoelens met betrekking tot hun eigen lichaam. De orale fase bij de baby wordt gevolgd door de anale fase bij de peuter.

Oedipus en Elektracomplex
Er volgt de fase van incestueuze binding bij het grotere kind. Jongens beschouwen hun vader in dit stadium onbewust als rivaal en richten zich bij voorkeur op hun moeder (Oedipuscomplex). Meisjes zijn sterker op hun vader gefixeerd en ervaren de moeder als concurrente (Elektracomplex).

Normaal gesproken verdwijnt deze verborgen incestueuze binding bij het ouder worden en wordt ze in het onbewuste ondergedompeld. Deze complexen kunnen echter ook levenslang medebepalend zijn voor het seksueel gedrag. Dan moet in sommige gevallen psychologische of psychotherapeutische behandeling worden aangeraden.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips