Wet op de medische keuringen (WMK)

Tot slot noemen we de WMK, Wet op de medische keuringen. Deze wet is met ingang van januari 1998 van toepassing. De rechten van de man of vrouw die moet worden gekeurd, zijn hiermee op papier sterk verbeterd. Op papier, want in de praktijk zal dat nog wel enige jaren duren. Zo ontbreekt voorlopig nog een goede klachtenregeling.

Een paar belangrijke punten uit de WMK wet.

Deze wet probeert medische drempels weg te nemen voor aspirant-werknemers. Zo zullen aanstellingskeuringen niet meer mogen (behalve als de functie specifieke eisen stelt aan de lichamelijke conditie), evenals het stellen van vragen over de gezondheidstoestand van een sollicitant (maar weer wel als dit voor de functie relevant is) of op een andere manier hierover inlichtingen verzamelen. Vragen over het ziekteverzuim in het verleden zijn ook niet toegestaan.

Een toekomstige werknemer mag dus wel medisch worden gekeurd als het om werk gaat waaraan bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid worden gesteld. Die keuring moet dan wel beperkt blijven tot die aspecten die het gevolg zijn van de specifieke functie-eisen. Een voorbeeld: een piloot mag worden bekeken op zijn ogen, maar een eventuele zwakke maag hoort buiten beschouwing te blijven. De komende jaren moeten lijsten worden opgesteld waarop per functie precies staat vermeld of er mag worden gekeurd en zo ja, op welke punten. Op ongeneeslijke erfelijke aandoeningen en de aanwezigheid van het hiv-virus mag in ieder geval niet worden gekeurd.

Volgens de WMK wet is ook een keuring voor toelating tot een pensioenfonds taboe.
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen mogen bovendien in hun polissen geen uitsluiting of vermindering van rechten op grond van ziekten, aandoeningen of gebreken bedingen.
Werknemers die zich aansluiten bij een door de werkgever gesloten collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering hoeven evenmin een keuring te ondergaan.
U heeft dus officieel het recht medewerking aan een keuring of een onderdeel daarvan te weigeren. Maar in de praktijk zal dat gauw tot gevolg hebben dat u de baan wel kunt vergeten omdat ‘er een geschiktere kandidaat’ is gevonden. Des te vervelender dat u in zo’n geval nog niet naar een onafhankelijke klachtencommissie kunt. De wet biedt de mogelijkheid dat betrokken partijen (werkgevers, werknemers, artsenorganisaties en verzekeringsmaatschappijen) zo’n commissie in het leven roepen en stelt zelfs de eis dat dit binnen drie jaar is gebeurd (anders wordt dit door middel van een Algemene maatregel van bestuur afgedwongen), maar de onderhandelingen hierover zijn inmiddels afgebroken.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips