Verloskundige

De verloskundige is bevoegd zelfstandig een deel van de geneeskunst te beoefenen. Maar zodra er tijdens een zwangerschap of bevalling complicaties optreden, moet de verloskundige een arts inschakelen. Het is een van de acht beroepen die volgens de Wet BIG een beschermde titel voeren.

De beroepsorganisatie van verloskundigen is de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (NOV).

De tarieven voor verloskundige hulp worden door het COTG bepaald. Zowel het ziekenfonds als particuliere ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van een verloskundige.

Een verloskundige hoort volgens de WKCZ aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. Als de verloskundige is aangesloten bij de NOV, kan hij gekozen hebben voor de klachtenregeling van deze organisatie. De NOV voert overigens het beleid dat ook niet-leden hun cliënten naar deze klachtenregeling kunnen verwijzen. De klachtencommissie van de NOV behandelt klachten ‘die ongenoegen betreffen’. Het reglement beschouwt een verzoek om uitleg, informatie, advies of bemiddeling ook als een ‘klacht’.

Het reglement wordt op dit moment gewijzigd. Het nieuwe reglement wordt in juni ’98 van kracht. Daarin staat dat over gedrag, bejegening en verloskundig handelen van de verloskundige kan worden geklaagd. Bij complexe medische situaties wordt geadviseerd de klacht te richten aan het Regionaal Tuchtcollege. Schadeclaims worden niet in behandeling genomen. De commissie bemiddelt niet. Iedere klacht wordt zo mogelijk mondeling behandeld op een locatie in of nabij de woonplaats van de klager. De commissie laat haar conclusie zonodig vergezeld gaan van een advies. De commissie kan geen sancties opleggen en de uitspraak is niet bindend. De regeling voorziet niet in een beroepsmogelijkheid.

Aangezien de verloskundige tot de acht beschermde beroepen wordt gerekend, kunt u met een klacht ook naar het Regionaal Tuchtcollege toestappen.

Klachten:

Veel klachten over de verloskundige gaan over:
– te late verwijzing (naar huisarts en naar gynaecoloog/ziekenhuis);
– verkeerde behandeling.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips