Medisch specialist

In de wet zijn geen aparte regels opgenomen over de medische specialismen. De positie van een specialist is die van een arts. Nagenoeg alles wat u over de huisarts heeft kunnen lezen, gaat dus ook voor de medisch specialist op. Wel kennen zij een aparte vereniging: de Orde van Medisch Specialisten.

De meeste specialisten zijn vrij gevestigd, Ze hebben dan vaak een contract met een ziekenhuis of een andere instelling (intramurale specialisten), zodat zij daar patiënten kunnen behandelen en/of opnemen, maar ze zijn daar dan meestal niet in dienst. Dit gaf vroeger veel problemen rond de aansprakelijkheid. Wie een klacht had over een specialist in een ziekenhuis, wist niet goed wie hij nu precies moest aanspreken: het ziekenhuis of de specialist zelf. Vaak werden patiënten van het kastje naar de muur gestuurd. Nu, met de nieuwe WGBO, is dit probleem opgelost. U kunt met een klacht bij de specialist aankloppen, maar ook bij het ziekenhuis. Het ziekenhuis is centraal aansprakelijk, ook voor de zelfstandige specialisten die binnen haar muren werken.

Specialisten kunnen ook extramuraal (werkend buiten een instelling) zijn, dus een eigen praktijk hebben. Bij dat laatste kunt u denken aan een psychiater, een dermatoloog of een oogarts.

Kosten

Een specialist is gebonden aan maximumtarieven, vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg. De kosten van de (poliklinisch) specialist worden door de ziekenfondsverzekering of de particuliere ziektekostenverzekering gedekt, afhankelijk van het eigen risico. In het kader ‘Korte en lange kaart’. Ziekenfonds- en particulier verzekerden betalen voor een behandeling nu evenveel.

Klagen

Specialisten vallen onder de Wet BIG en behoren tot de acht beschermde beroepen. Ze horen aangesloten te zijn bij een klachtencommissie. Er bestaat geen uniforme, landelijke klachtenregeling, zodat we u hierover geen informatie kunnen geven. Heeft u een klacht over een specialist die aan een ziekenhuis is verbonden, dan moet u bij de klachtencommissie van het ziekenhuis zijn. Helpt dat niet en wilt u schadevergoeding, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen, mits het ziekenhuis hierbij is aangesloten en uw claim onder de €4500 blijft. (Een verzoek tot schadevergoeding kunt u natuurlijk ook rechtstreeks bij de zorgaanbieder zelf indienen.)

Daarnaast vallen specialisten onder het wettelijk tuchtrecht, zodat u ook naar een Regionaal Tuchtcollege kunt stappen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips