Psychomotore epilepsie

Klachten en verschijnselen:
– Zintuiglijke of psychische afwijkingen die aan een aanval voorafgaan.
– Kortdurend bewustzijnsverlies.

Psychomotore aanvallen worden vaak voorafgegaan door een eigenaardige gewaarwording (aura) en gaan gepaard met lichamelijke onrust. Deze aanvallen hebben meestal hun oorsprong in de slaapkwab (temporaal kwab) van de hersenen, het deel dat zich uitstrekt vanaf de slaap tot net achter het oor. Men spreekt daarom ook wel van temporale epilepsie. Als de aanvallen gepaard gaan met bewustzijnsverlies, wordt ook wel gesproken van complexe partiële (gedeeltelijke) aanvallen.

Psychomotore epilepsie wordt vaak gekenmerkt door één tot twee minuten durende episoden van gedaald bewustzijn of verlies van contact met de omgeving. De lichamelijke onrust kan bestaan uit eenvoudige telkens herhaalde handelingen zoals smakken of aan de kleding plukken. Het kan seconden tot uren duren voordat de normale psychische activiteit zich herstelt. De persoon herinnert zich de aanval niet, maar weet wèl dat hij er een gehad heeft en hoe die begonnen is.

De aanvallen zijn het gevolg van abnormale elektrische activiteit in de slaapkwab of, minder vaak, in een ander deel van de hersenen. Aura, het eerste verschijnsel, wordt veroorzaakt door een elektrische ontlading in het betreffende hersengebied. Deze abnormale signalen worden vervolgens door de hersenen verspreid, hetgeen aanleiding geeft tot de andere uitingen van de aanval, zoals daling van het bewustzijn.

De aura, die meestal enkele seconden of minuten aan de aanval voorafgaat, kan bestaan uit hallucinaties (zien, horen of ruiken), veranderd waarnemen van de omgeving (draaien, krimpen of vergroten), het gevoel een situatie te herkennen (déjà vu) of plotselinge, heftige emoties (onrust of angst).

Soms worden de aanvallen veroorzaakt door een specifieke aandoening in de slaapkwab, zoals microscopisch kleine littekens of een gezwel, maar vaak is er geen aanwijsbare oorzaak.

Diagnose.

De arts zal alles over uw medische voorgeschiedenis en zo mogelijk die van uw familie willen weten. Het onderzoek bestaat meestal uit een EEG, bloedonderzoek en soms een CT-scan of MRI-onderzoek.

Hoe ernstig is psychomotore epilepsie? Psychomotore epilepsie is soms een chronische aandoening die niet altijd met geneesmiddelen te beheersen is. Soms kan de bron van de aanvallen operatief verwijderd worden; de frequentie waarmee de aanvallen optreden neemt duidelijk af bij drie of vier van de vijf mensen die een dergelijke operatie ondergaan. Soms zijn er begeleidende aangeboren afwijkingen of persoonlijkheidsstoornissen die na operatie niet altijd veranderen.

Een SOS-armband kan zinvol zijn. Zo’n armband geeft aan wie bij een aanval gewaarschuwd moeten worden en welke geneesmiddelen dan gebruikt moeten worden.

Behandeling.

Geneesmiddelen. Om de aanvallen in aantal te beperken zal langdurig gebruik van geneesmiddelen nodig zijn. De geneesmiddelen kunnen de aanvallen niet altijd helemaal beheersen. Voor de keuze van het middel en de dosering ervan zijn nauwgezet medisch toezicht en onderzoek nodig. Deze geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken zoals rusteloosheid of kalmering. Psychomotore epilepsie is moeilijker met geneesmiddelen te beheersen dan andere vormen van epilepsie. Voor dit doel worden nieuwe anticonvulsiva (geneesmiddelen tegen epileptische aanvallen) uitgetest.

Operatieve behandeling.

Als de dokter heeft kunnen vaststellen dat de psychomotore epilepsie door een gezwel wordt veroorzaakt of dat de oorzaak zich tot een gebied binnen één kwab beperkt, zal hij soms een operatie aanraden. Hierbij kan de bron van de ziekte verwijderd worden.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips