Hypomanie

Hypomanie is een milde vorm van opgewekte stemmingsvlucht of manie, meestal optredend aan het begin of het eind van de manische fase van een zgn. manisch-depressieve psychose, een geestelijke stoornis gekenmerkt door sterke stemmingswisselingen, van uiterste opgewektheid, zich tot alles in staat voelen, tot diep in de put zitten met vaak een doodsverlangen. Is de manie bestendig van aard dan wordt hij ook wel als een karaktereigenschap gezien.

De hypomanie wordt gekenmerkt door: i. versneld denken met een neiging tot weinig gedisciplineerd denken, dwz. een van de hak op de tak springen, 2. lichte stoornissen in de emotionele sfeer, bijv. snel in vuur en vlam staan.voor iets, overdreven vrolijk zijn, te snel eigen gevoelens blootgeven, iets te snel wisselen van stemming, 3. lichte stoornissen in de lichamelijke uitingen van psychische spanningen (psychomotoriek). Deze stoornissen zijn bij de hypomanie gekenmerkt door een te snelle wisseling van deze uitingen en een te grote activiteit die beide voor de hypomanicus en voor de omgeving uiterst vermoeiend zijn, 4. lichte stoornissen in de wilsuitingen: men wil te veel tegelijk, entameert te veel tegelijk en maakt geen enkel opgezet project helemaal af. Bij dit beeld hoort soms een seksuele ongeremdheid, een zich op de voorgrond stellen op ogenblikken waarop de meeste mensen zich juist bescheiden zouden terugtrekken. Hierdoor kan een indruk van vrolijke brutaliteit worden gevestigd.

Hypomanie als afweer.

Er zijn mensen die zich erg ongelukkig gevoelen, zichzelf deze gevoelens niet of nauwelijks toestaan en dan verwerken met een masker, dat de typische verschijnselen van de hypomanie vertoont. Bij de psychisch gezonde mens is deze afweer een tijdelijk verschijnsel. Als men ook op den duur niet in staat is tot het beleven van echt verdriet of van een werkelijke angst of waarachtig berouw, is de krampachtige afweer typisch voor een psychiatrische stoornis die medische behandeling behoeft.

Een voorbeeld van hypomaan gedrag als afweer van verdriet bij de normale mens is de vrolijkheid die, verholen of openlijk, in de volgauto’s bij begrafenissen kan heersen of het hardop fluiten en zingen als men langs een griezelig donkere gracht moet lopen. Hypomanie als onderdeel van een manische toestand is door iedereen te herkennen omdat de zo ernstige stemmingsstoornissen in de zin van manie en depressie algemeen bekend zijn. Hypomanie als karaktertrek is te .herkennen in de ietwat krampachtig vrolijke, iets te actieve en weinig gedisciplineerde man of vrouw. Dit heeft ongetwijfeld zijn bekoring. De onder alle omstandigheden bestaande opgewektheid kan anderen tot troost en tot steun zijn.

Oorzaken van hypomanie als voorbijgaand gedragspatroon. Bij de bespreking van hypomanie als afweer is er reeds op gewezen dat elke pijnlijke emotie door onbewust optredende krachten tot hypomanie kan leiden. Verder kunnen er lichamelijke toestanden genoemd worden die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van hypomanie. Het bekendst zijn geestelijke en lichamelijke uitputting, langdurige slapeloosheid en koorts. Het is duidelijk dat door dergelijke lichamelijke factoren de toestand van de patiënt kan verergeren. De reactieve hypomanie, ontstaan door (chronische) slapeloosheid werkt slapeloosheid sterk in de hand. Als door psychische of lichamelijke uitputting een hypomanische toestand ontstaat, kan de patiënt niet slapen en zal daardoor nog meer uitgeput raken. Geneesmiddelen zijn dan vaak noodzakelijk om het evenwicht te herstellen.

Behandeling.

Zeer veel gevallen van hypomanie behoeven in het geheel geen behandeling. Zij behoren tot het normale menselijke gedragspatroon en gaan vanzelf voorbij. Daarentegen bestaan er toestanden van hypomanie die als ernstige waarschuwingen voor het op handen zijn van ernstige geestelijke of lichamelijke stoornissen moeten worden opgevat.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips