Zelfbewustzijn

Men zegt dat een mens over zelfbewustzijn beschikt, wanneer hij het gevoel voor eigen waarden heeft ontwikkeld, een gezonde mate van zelfvertrouwen heeft, de eigen persoon realistisch bekijkt, innerlijk harmonieus en stabiel is, en zichzelf heel in het algemeen accepteert zoals hij is.

Een zelfbewust persoon weet weliswaar dat zijn persoonlijkheid zich voortdurend verder ontwikkelt, en hij doet daar ook zijn best voor, maar in elke fase voelt hij zich één met zichzelf. Hij wordt niet voortdurend geplaagd door twijfels over zichzelf en komt niet tegen zichzelf of tegen zijn lot in opstand. Zelfbewustzijn komt tot uitdrukking in een zeker optreden. Bovendien vormt zelfbewustzijn een voorwaarde voor een evenwichtige persoonlijkheid en voor innerlijke rust.

Niet humeurig of wispelturig

Zelfbewuste mensen zijn niet humeurig of wispelturig, maar ze zijn te vertrouwen en hun reacties zijn doorgaans goed in te schatten. Ze houden er niet van een raadsel voor hun omgeving te zijn, want ze hebben het niet nodig zich op die manier interessant voor te doen. Ook zijn ze over het algemeen in staat om door te zetten, zonder driftig of koppig te worden, en ze nemen beslissingen die ze voorheen goed hebben doordacht. Zelfbewuste mensen zijn echter geenszins perfect en zonder fouten. Ze zijn echter bereid de verantwoordelijkheid te aanvaarden met betrekking tot hun handelingen en de gevolgen daarvan.

Hoe komt zelfbewustzijn tot ontwikkeling?

De basis voor een gezond zelfbewustzijn wordt in de jeugd gelegd. Kinderen die serieus worden genomen, die vaak worden geprezen en die worden aangemoedigd nieuwsgierig te denken en te handelen, hebben goede vooruitzichten op te groeien tot zelfbewuste mensen. Voor iemand die van kinds af aan te horen heeft gekregen dat hij een onhandige sukkel, een domoor of een minderwaardig schepsel is, is dat een stuk moeilijker.

Zelfbewustzijn

Waaraan is een geringe mate van zelfbewustzijn te herkennen?

Ieder mens voelt bij zichzelf en bij anderen intuïtief aan in welke mate het zelfbewustzijn zich ontwikkeld heeft. Mensen met weinig zelfbewustzijn trachten dit vaak te verbergen door anderen zand in de ogen te strooien. In werkelijkheid zijn ze door kleinigheden gemakkelijk van hun stuk te brengen.

Juist mensen die een grote mond hebben en proberen anderen met hun praatjes voor zich te winnen, zijn vaak onzekere en kwetsbare personen die erkenning zoeken om hun zelfbewustzijn aan te dikken. Een duidelijk en klassiek voorbeeld van gebrek aan zelfvertrouwen vormen aanvallen van jaloezie. Mensen die niet van zichzelf houden, kunnen ook niet geloven dat anderen echt van hen houden. Wantrouwen en vaak ten onrechte geuite verwijten kunnen daardoor een gevaar zijn voor de relatie met hun partner.

Hoe is het zelfbewustzijn te vergroten?

Psychologische en lichaamsgerichte therapiegroepen kunnen een manier zijn om het zelfvertrouwen te vergroten. Vaak is het echter moeilijk om het aangeleerde in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Het zelfbewustzijn wordt mede bepaald door het beeld dat anderen van iemand hebben. Op grond daarvan dient men zich bij voorkeur niet gekrenkt af te sluiten van de kritiek en de suggesties van buitenaf, maar deze te beschouwen als hulp op de weg naar zelfkennis.

Kritiek respecteren
Voorwaarde is echter dat men respect heeft voor de ‘critici’. Men moet er voldoende tijd voor nemen. Van belang is het in alle rust terug te kijken en zich nog eens situaties voor de geest te halen waarin men zich niet prettig voelde. Ook kan men proberen naar een vastgesteld ideaal toe te werken. Dit ideaalbeeld moet echter wel uit de persoon zelf afkomstig zijn het leidt tot niets wanneer er een onbereikbaar ‘idool’ wordt nagestreefd.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips