Liegen

Enquêtes wijzen uit dat er door iedere volwassene per dag gemiddeld twee keer wordt gelogen. Iedereen zou dan ook als leugenaar kunnen worden betiteld wanneer er geen rekening zou worden gehouden met bepaalde graduele verschillen. Liegen kan namelijk variëren van een smoesje om bestwil tot een strafbare meineed. Dit brede spectrum van smoesje tot bedrog laat zien dat het altijd van het individuele geval afhangt of een leugen ‘geoorloofd’ is en of deze als immoreel en onverstandig moet worden beschouwd. Dit moet ieder mens telkens opnieuw voor zichzelf uitmaken.

Liegen

Welke vormen van liegen zijn er?

Een leugen is het bij volledig bewustzijn spreken van onwaarheid of het verzwijgen van de werkelijke gang van zaken.

Verzwijgen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom ware feiten of eerlijke meningen worden verzwegen. Men wil een ander ontzien en hem daarom niet confronteren met kwetsende, schokkende of tot droefheid stemmende zaken, of men wil zichzelf meer profileren of lastige verklaringen uit de weg gaan. Al deze dingen kunnen een reden zijn om iets te verzwijgen.

Overdrijven

Mensen die overdrijven, willen zich meestal beter voordoen dan ze zijn om op deze wijze meer aandacht te krijgen. Ook al is dit niet conform de waarheid, dan wil dat nog niet zeggen dat het meteen om een ernstige leugen gaat. Morele verontwaardiging is in zo’n geval dan ook niet op zijn plaats.

Valse beloften

Loze woorden en valse beloften zijn in de politiek aan de orde van de dag, in elk geval volgens de mening van de bevolking. Er zijn maar weinig mensen die politici voor gelovenswaardige mensen houden. Maar ook in het privéleven worden vaak valse beloften gedaan. Deze hebben bijna altijd tot doel om zelf in een gunstige positie te komen of in elk geval wat rust en bedenktijd te krijgen bij een onaangenaam probleem. Valse beloften zijn ook vaak pogingen om onvermogen of onmacht te verdoezelen.

Vergissing

Soms is iemand er vast en zeker van overtuigd dat hij de waarheid spreekt, terwijl hij later merkt zich te hebben vergist en iets verkeerds te hebben beweerd. Hij heeft dan de keuze om de vergissing te laten voor wat die is of zijn excuses aan te bieden en in tweede instantie de waarheid te spreken. Wanneer hij de vergissing achteraf toegeeft, bestaat het gevaar dat anderen gaan denken dat hij niet per ongeluk, maar met opzet heeft gelogen. Vaak is het helemaal niet zo eenvoudig om in een dergelijk geval de juiste beslissing te nemen waardoor het geweten weer gesust wordt.

Bedriegen

Ten overstaan van dominante, heerszuchtige mensen is men geneigd om naar onbezonnen uitvluchten, smoesjes of gedeeltelijke waarheden te grijpen, uit angst voor straf, persoonlijke of beroepsmatige benadeling of gewoonweg uit onzekerheid. Vaak worden voor de vuist weg de meest fantastische verhalen verzonnen om van een berisping of straf verschoond te blijven.

Wat moet men doen wanneer een leugen ontdekt wordt?

Leugens houden vaak niet lang stand en worden na verloop van tijd ontdekt. Vaak gebeurt dit wanneer één leugen meer leugens noodzakelijk maakt. Het kaartenhuis aan leugens stort op een zeker moment in. Aan de andere kant kan het een slecht geweten tot gevolg hebben, zodat men uiteindelijk besluit om helderheid van zaken te verschaffen en toe te geven dat men gelogen heeft. Doorgaans is het, wanneer het zo ver komt, beter om de leugen toe te geven. Dat gaat weliswaar gepaard met gezichtsverlies, maar dat gevoel is meestal niet terecht.

Verontschuldiging

In zo’n situatie moet men niet vergeten dat iedereen wel eens betrapt is op een leugen, en dat het altijd opnieuw kan gebeuren. Daarom vinden de meeste mensen het doorgaans niet zo moeilijk om een ander zijn opgebiechte leugen te vergeven.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips