Discipline

Onder discipline verstaat men gedrag dat gericht is op orde. Het wordt bewust gestuurd en is gericht op de regels en waarden die in de maatschappij gelden voor de omgang met elkaar. Om mogelijk te maken dat er orde bestaat en de dingen hun beloop krijgen, is discipline op veel gebieden zonder meer bevorderlijk, bijvoorbeeld op school, in het verkeer, in het werk of in militaire dienst.

Wanneer is er sprake van overdreven discipline?

Over wat wel of niet overdreven is, wordt door iedereen anders gedacht. Wat voor de één te veel is, is voor de ander nog lang niet genoeg. In het algemeen kan gesteld worden dat er van overdreven discipline sprake is, wanneer men bij zichzelf de volgende ‘symptomen’ waarneemt:
* Dwangmatig gedrag op het gebied van orde, stiptheid en zindelijkheid.
* Het gevoel dat anderen veel minder ijverig, ordelijk, betrokken etc. zijn dan men zelf is.
* Het gevoel van hardheid en wantrouwen ten opzichte van zichzelf en van anderen.
* Het idee dat men in gezelschap door anderen gemeden wordt.
* Regelmatig lichamelijke klachten zoals gespannen spieren, hoofdpijn, slecht slapen, obstipatie, gewrichtspijn en maagklachten.
* Wanneer men probeert slechte prestaties of falen met nog meer discipline te over winnen.
* Wanneer men bij de regelmatige behoefte aan ontspanning, lui zijn of ‘zich helemaal laten gaan’ zichzelf moet overwinnen.
* Wanneer er steeds vaker een gevoel van ontevredenheid en algemene neerslachtigheid ontstaat, alsook het idee iets in het leven te missen.

Deze symptomen kunnen zich weliswaar ook bij andere stoornissen voordoen, maar vooral de combinatie ervan is kenmerkend voor mensen die een sterke discipline en extreem hoge eisen aan zichzelf opleggen.

discipline

Overdreven discipline in de opvoeding en op school

Overdreven discipline in de opvoeding houdt strengheid, gebrek aan geduld en het stellen van te hoge eisen in. Om luiheid of wanorde te bestrijden, eisen sommige ouders van hun kinderen voortdurende zelfbeheersing en zelfkritiek. Zodoende ontstaat een atmosfeer van angst en onzekerheid. Door overdreven discipline in de opvoeding is een kind in eerste instantie weliswaar gemakkelijker dan anderen onder controle te houden, maar het ontwikkelt zich zeer waarschijnlijk tot een aangepaste, dwangmatige persoonlijkheid en daarmee tot een onvrij en ongelukkig iemand.

Door wel afgewogen discipline moeten er op school sociaal afgepaste grenzen worden gesteld aan de wil van het individu. Daarmee vervult de school een belangrijke maatschappelijke taak. Sommige pedagogen overdrijven de disciplinaire eisen echter. Te veel en te moeilijke taken, dreiging met straf en strenge omgangsvormen hebben tot gevolg dat de kinderen niet graag meer naar school gaan en de doelstellingen van het leren ondanks de verlangde discipline niet bereiken.

Overdreven discipline op het werk

Wie op zijn werk overdreven veel discipline aan de dag legt, zal vroeg of laat te kampen krijgen met de eerder genoemde symptomen. Door de dwangmatigheid van zijn gedrag zal hij ook in een uitzonderingspositie komen te staan ten opzichte van zijn collega’s. Een ontspannen houding is niet alleen bevorderlijk voor het lichamelijk en psychisch welbevinden, maar de effectiviteit van het werk neemt daarbij ook toe. Mensen die altijd veel discipline tonen en ambitieus zijn, zouden moeten proberen zich in het werk iets meer te ontspannen.

Discipline diepte-psychologisch bezien
De plaats waar de discipline zetelt is het Über-lch, dat gelijk staat met het geweten. Het is in een voortdurend gevecht gewikkeld met de driften en heeft tot taak deze in toom te houden. Ze moeten erdoor echter niet onderdrukt worden, wat bij een streng Über-lch (overdreven discipline) gebeurt.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips